Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent etter ukens rentemøte.

– Markedet reagerte med et gjesp. Kronen styrket seg marginalt før møtet, og relativt uendret i etterkant, skriver sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest i en oppdatering til kundene torsdag.

Kronen styrket seg til like under 9,60 for en euro i forkant av at beslutningen ble kjent torsdag formiddag. I etterkant handles euroen til nettopp 9,60 kroner i valutamarkedet.

Lite ny informasjon

Ukens møte var et mellommøte, som betyr at sentralbanken denne gangen hverken presenterte nye prognoser for den økonomiske utviklingen eller kom med oppdaterte anslag for renteutviklingen fremover. Det blir heller ikke avholdt pressekonferanse i forbindelse med mellommøtene.

Det som måtte ha kommet av ny informasjon siden forrige møte blir derfor oppsummert i hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen. Sjeføkonom Kjetil Olsen og rente- og valutastrateg i Nordea Markets mener at oppsummeringen viser at utviklingen ikke har endret seg mye siden prognoserapporten «Pengepolitisk rapport» ble lagt frem i forbindelse med rentemøtet i desember.

– Det var ingen nye signaler, men på marginen har den samlede utviklingen siden desember-rapporten vært på den positive siden, skriver Nordea-økonomene i en oppdatering til kundene torsdag.

Tror rentehoppet utsettes

Nordea Markets venter at sentralbanken øker renten i desember i år, slik sentralbanken selv signaliserte i prognoserapporten før jul.

DNB Markets venter på sin side at Norges Bank vil vente med det første rentehoppet til mars neste år, og at den dermed vil heve renten samtidig med Den europeiske sentralbanken ECB. Dette vil blant annet kunne hindre en for sterk styrkelse av den norske kronen.

– Det har imidlertid vært lite i den økonomiske utviklingen siden desember som skulle gi grunnlag for at Norges Bank endret sin strategi på dette møtet, noe pressemeldingen og hovedstyrets vurderinger også tilkjennegir, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering torsdag. (Vilkår)

Canadas statsminister: – Når kvinner snakker ut, er det vårt ansvar som ledere å lytte – og å tro
«Justin Trudeau har litt av de samme taleegenskapene som Barack Obama. Han blir ikke brydd av å ta de store ordene i bruk eller legge på en god dose moralsk patos.» skriver Kjetil B. Alstadheim i sin skisse fra Davos. Les den i lenken under.
01:46
Publisert: