Den norske kronen er markert svekket så langt denne uken. Torsdag morgen handles en euro til 9,72 kroner etter å ha blitt handlet til så mye som 9,7993 kroner onsdag ettermiddag.

Bare 11 handelsdager tidligere har kronen blitt handlet på svakere nivåer enn torsdagens svakeste notering.

«Norske kroner får juling», skriver senioranalytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten fra Nordea Markets torsdag.

Mange forklaringer

Analytikerne undrer seg over hvorfor kronen er blitt så hardt rammet denne uken. Svekkelsen har skjedd i en uke der oljeprisen tross alt holder seg over 60 dollar fatet og flere nøkkeltall for norsk økonomi, som bnp-veksten i tredje kvartal og forventningsbarometeret fra Finans Norge, har vist positiv utvikling.

Analytikerne har pekt på en rekke faktorer som kan ligge bak den kraftige svekkelsen:

  • Norske nøkkeltall har vært bra, men litt svakere enn tidligere i år, mens nøkkeltallene fra landene rundt oss har vært stadig bedre. Dermed styrkes utenlandsk valuta på bekostning av den norske
  • Tynn handel i kronen mot slutten av året gir ekstra store utslag for kronen
  • Aktører i valutamarkedet blir tvunget til å gjennomføre handler på grunn av de store bevegelsene
  • Tegn til større bekymring for utviklingen i fremvoksende økonomier, inkludert i Kina. Det kan gi utsikter til lavere global handel, noe som normalt tynger råvarevalutaer som den norske.
  • Lavere risikoappetitt i internasjonale finansmarkeder, noe som blant annet gjenspeiler seg i nedgang på aksjebørsene, tynger også typisk norske kroner, som ofte blir ansett for å være en perifer valuta.

Frykten for boligmarkedet

Forklaringen som ser ut til å få bredest støtte er imidlertid at aktørene i valutamarkedet er bekymret for nedturen i boligmarkedet. Og ikke bare i det norske, men også i det svenske boligmarkedet.

Faktisk kan det være utviklingen i det svenske boligmarkedet som nå gir størst effekt for norske kroner.

– Igjen beveger kronen seg relativt i takt med svenske kroner, en indikasjon på at det ikke nødvendigvis er noe Norge-spesifikt som preger kronen nå, skriver Bernhardsen i morgenrapporten fra Nordea.

– Den nærmeste forklaringen ligger i en frykt for en nedtur i boligmarkedet, og at det ble helt bensin på bålet på denne frykten ved tirsdagens svake boligpristall fra Sverige. Det er fortsatt litt spesielt at kronen reagerer mer på svenske boligpristall enn norske boligpristall, men det er kanskje prisen for å være en liten valuta, skriver Bernhardsen.

Tynn handel gir store utslag

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets og sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management pekte onsdag også på bekymringen for boligmarkedet som en mulig forklaring på kroneraset, og at spesielt utviklingen i Sverige smitter over på norske kroner.

Wilhelmsen mener lav likviditet i kronen faktisk bidrar til at svenske nøkkeltall faktisk gir større utslag i den norske enn i den svenske kronen.

– Det er tegn på at likviditeten ikke er spesielt bra nå. Det kan være et sesongmønster når det gjelder likviditeten, sier Wilhelmsen.

Østnor peker på at de to valutaene i perioder kan gå i takt. Derfor kan svake svenske nøkkeltall gi utslag i den norske kronen, selv om det ikke er norske nøkkeltall som tilsier en slik utvikling.

– Det er en tendens til at dersom den ene går mye, så følger den andre fort etter, sier Østnor.

Kan få euro over ti

Hverken Wilhelmsen eller Østnor utelukker at kronen kan svekkes ytterligere fremover.

– Hvis vi får et markedsklima som blir svakere med aksjefall frem mot jul, så er det godt mulig at vi bryter ti kroner mot euro, sier Wilhelmsen.

Østnor mener det er omtrent like stor sannsynlighet for at kronen fremover går svakere som for at den går sterkere.

– Jeg utelukker ikke nivåer over ti og vi har en all-time high på 10,17 og Det er ikke så mange prosentene fra der vi er nå, sier Østnor.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En delikat amerikaner til svineribben
Fra Berkeley i USA serverer Merete Bø denne fantastiske vinen til norsk svineribbe.
01:05
Publisert: