Den norske kronen er på historisk svake nivåer, og er hittil i år blitt mindre verdt målt mot flere valutaer.

Gjennom dagen tirsdag svekket kronen seg ytterligere mot både euroen og dollaren. Fra mandag til tirsdag ble euroen rundt ti øre dyrere, mens dollaren ble om lag 15 øre dyrere. Onsdag morgen gikk én euro for 11,71 kroner og en dollar handles for 10,67 kroner.

Hittil i år har kronen svekket seg med nesten ni prosent mot dollaren. Mot euroen er kronen blitt nær 12 prosent mindre verdt.

Kronen svekket seg også mot svenske kroner gjennom tirsdagen: Mandag kostet 100 svenske kroner 102,5 norske, mens du tirsdag måtte ut med 103,5 norske kroner for 100 svenske. Den svenske kronen er altså mer verdt enn den norske. Siden årsskiftet er den svenske kronen blitt rundt ti prosent dyrere for nordmenn.

Det britiske pundet er også blitt betydelig dyrere målt i norske kroner hittil i år. Ett pund koster onsdag morgen 13,25 kroner, nesten 12 prosent mer enn ved årsskiftet.

Målt ved importveid kursindeks (I-44), som måler kronen mot valutaene til 44 av Norges viktigste handelspartnere, er kronen nå på sitt svakeste på tre år. Ikke siden pandemien brøt ut i mars 2020 har kronen vært så svak.

Markedsuro

Den norske kronen svekker seg gjerne når det er uro i markedene, og en av forklaringene bak tirsdagens svekkelse kan være den dårlige stemningen i markedene: Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med et fall på mer enn én prosent, mens de toneangivende børsindeksene i USA falt mellom én og to prosent.

Den sure stemningen ble utløst av at den kriserammede banken First Republic Bank la frem resultater mandag kveld, som viste et fall i innskuddene på 40 prosent.

– Det bidro til å oppskalere bankuroen som i utgangspunktet hadde dempet seg noe den siste måneden. Samtidig fikk vi tall fra USA som viste at konsumenttilliten hadde falt klart mer enn ventet, trukket ned av mer uro rundt vekstutsiktene fremover, skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport onsdag.

Hun viser til at også markedsrentene falt, at fryktindeksen Vix steg 16 prosent, og at uroen bidro til en svekkelse av kronen.

– Den norske kronen har igjen fått unngjelde av markedsuroen, og svekket seg på bred front i går

Svensk renteheving

I en morgenrapport onsdag påpeker DNB-økonom Kyrre Aamdal at den svenske kronen ikke har svekket seg like mye som den norske. Mens den norske kronen stadig har utviklet seg svakere enn Norges Bank har anslått, har den svenske kronen holdt seg i tråd med svenske Riksbankens anslag.

Aamdal viser til at den økonomiske aktiviteten i Sverige har vært noe sterkere enn den svenske sentralbanken har ventet, men påpeker samtidig at disse indikatorene svinger mye.

– Den toårige lønnsavtalen som ble inngått i mars (4,1 prosent i 2023 og 3,3 prosent i 2024) var litt høyere enn Riksbanken la til grunn, skriver Aamdal, og legger til:

– Samlet sett peker utviklingen siden februar i retning av at inflasjonen vil bli høyere fremover enn ventet og at oppgangen i rentene kanskje ikke har rammet økonomien så hardt som sentralbanken trodde. Dette er forhold vi kjenner igjen fra en rekke andre land også.

Riksbanken besluttet onsdag å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Det er den sjette renteøkningen på rad. Samtidig varslet den svenske sentralbanken at renten trolig skal videre opp i juni eller september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.