De siste ukene har både svenske og norske nøkkeltall påvirket valutaene gjensidig i begge land.

Blant annet bidro nye signaler fra Norges Bank i forrige uke om at den norske styringsrenten kan øke allerede i desember neste år, til at begge valutaene ble styrket mot euro.

Over helgen er begge blitt svekket igjen, men senere denne uken kan det være duket for en ny opptur. I alle fall dersom utfallet av rentemøtet i den svenske sentralbanken Riksbanken blir slik sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i det svensk-norske forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management tror.

Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i det svensk-norske forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management.
Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i det svensk-norske forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Da skal den svenske kronen styrkes, og markedsrentene skal opp. Da kommer også den norske kronen til å henge seg på, siden det har vært så enormt tett korrelasjon mellom norske og svenske kroner i det siste, sier Wilhelmsen.

Handler i markedet

Rentebeskjeden fra Riksbanken kommer onsdag formiddag. I markedet er det liten tvil om at den svenske styringsrenten blir holdt uendret på negative 0,5 prosent.

Det er knyttet langt større spenning til om sentralbanken også det neste halvåret vil øke støttekjøpene av statsobligasjoner i markedet. Det siste halvåret er kjøpene blitt økt med ti milliarder svenske kroner, slik at sentralbanken totalt vil ha kjøpt statsobligasjoner for 290 milliarder svenske kroner når året er omme.

Gjennom støttekjøpene øker sentralbanken etterspørselen etter obligasjonene og presser dermed prisen opp og obligasjonsrentene ned. På denne måten presser sentralbanken ned rentene på lån med lengre løpetider, som gjerne danner grunnlag for lånerentene som bedrifter og husholdninger er stilt overfor.

Målet er at lave renter skal bidra til økt økonomisk aktivitet og dermed løfter inflasjonen opp igjen mot målet om en årlig vekst i prisene på to prosent.

Vanskelig begrunnelse

Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tror den svenske sentralbanken onsdag vil varsle at obligasjonskjøpene ikke vil bli økt ytterligere, og i stedet si at beholdningen av statsobligasjoner vil bli holdt stabil ved at forfalte renter og nedbetalinger på lånene reinvesteres i markedet. På denne måten økes ikke de ekstraordinære stimulansene ytterligere, men de blir heller ikke redusert.

Samtidig venter han at renteprognosen blir holdt uendret, slik at Riksbanken fortsatt vil signalisere at første renteøkning kommer sommeren neste år.

Wilhelmsen mener Riksbanken nå har problemer med å begrunne ytterligere stimulanser.

– Den har hele tiden begrunnet det den har gjort ut fra inflasjonsutsiktene. Satt på spissen er det det eneste som har betydd noe. Den har ikke brydd seg om veksten i økonomien eller om boligpriser, men bare om inflasjonsutsikter, sier sjeføkonomen.

I november var inflasjonen helt på målet og høyere enn sentralbanken selv har anslått. Sammen med oppgang i oljeprisen og svekkelsen av den svenske kronen, som vil føre til prisoppgang på importvarer, er det derfor utsikter til høyere prisvekst fremover, ifølge Wilhelmsen.

– Det skulle tilsi at det er vanskelig for sentralbanken å begrunne at inflasjonsutsiktene fremover blir nedjustert. Skal den være konsistent i sin begrunnelse, kan den ikke gjøre det. Derfor tror jeg den holder på rentebanen og holder støttekjøpene uendret, sier Wilhelmsen.

Venter styrking

Senioranalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets tror også at både norske og svenske kroner kan reagere på en overraskende beskjed fra Riksbanken denne uken.

– Det skal man ikke se bort ifra, sier Bernhardsen.

Han venter imidlertid kun mindre utslag dersom meglerhuset får rett i sin spådom om at støttekjøpene avsluttes som planlagt ved nyttår, samtidig som første renteøkning blir utsatt til oktober neste år.

På lengre sikt venter Nordea at både den svenske og norske kronen skal styrkes markert fra dagens svake nivåer. Ifølge meglerhusets oppdaterte valutaprognoser, som ble sendt ut til kundene mandag denne uken, vil euroen koste 9,25 kroner sommeren neste år og 8,75 kroner om ett år. Mandag ettermiddag kostet en euro 9,85 norske kroner.

Bernhardsen tror kronestyrkelsen kan starte allerede like over nyttår.

– Det virker som markedet er lite villig til å ta på mye risiko før nyttår. Jeg tror bare det at vi kommer inn i et nytt år, hvor markedet kommer tilbake fra ferie med blanke ark, i seg selv kan være støttende for kronekursen, sier Nordea-analytikeren.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Paradistreet
Vi har veldig lenge pyntet med eviggrønne planter når det er som mørkest. Men juletreet kan ha vært gjenglemt fra dagen før.
01:06
Publisert: