20. mars i år – kort tid etter at store deler av Norge, så vel som resten av verden, stengte ned – steg prisen for én dollar til 11,81 kroner. Så svak har ikke kronen vært mot dollaren på flere år.

Siden da har kronen styrket seg jevnt og trutt, og mandag falt prisen på én dollar under 8,776 kroner for første gang i år.

Kronen har også styrket seg mot euroen, som i skrivende stund er verdt 10,45 norske kroner, det laveste nivået siden mars i år.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn tror dette skyldes to ting:

  • I Norge forventes det at sentralbanken vil sette opp renten tidligere enn i andre land.
  • Det globale risikobildet viser optimisme i markedet, noe som pleier å være positivt for den norske kronen.

Tror på renteoppgang

For å dempe de verste effektene av koronakrisen på norsk økonomi, satt Norges Bank styringsrenten til null i mai i år. Det var de imidlertid ikke alene om, over store deler av verden har sentralbankene gjort det samme.

I Norge har dette blant annet bidratt til at boligprisene har steget uvanlig mye, ettersom låntagere har fått bedre rente på boliglånet sitt. Dette har igjen ført til at flere tror Norges Bank vil sette opp igjen tidligere enn ventet.

– Norsk økonomi har også klart seg relativt bra. Det har vært ille i Norge også, men mindre ille enn i veldig mange andre land. Nedgangen har ikke vært like kraftig som i resten av Europa eller i USA, sier Wilhelmsen, og legger til:

– Det er det som gir forventning om at renten kan bli satt opp litt tidligere.

Optimisme

Det andre Wilhelmsen trekker frem, er at man rundt om i verden ser oppgang i kreditt- og aksjemarkeder. Dette, forklarer Wilhelmsen, pleier å gjøre at mer perifere valutaer, som den norske kronen, så vel som australske og kanadiske dollar, styrker seg.

– Det skyldes at når det er positiv stemning i markedene, har det ofte sammenheng med optimisme knyttet til økonomisk vekst globalt, og det slår positivt ut for oljeprisen.

– Det skyldes at når det er positiv stemning i markedene, har det ofte sammenheng med optimisme knyttet til økonomisk vekst globalt, og det slår positivt ut for oljeprisen. Da er også investorene villige til å ta litt økt risiko, og gjør gjerne investeringer med større avkastningsmuligheter.

– Fortsatt svak

Wilhelmsen tror kronen vil styrke seg ytterligere på lengre sikt.

– På mellomlang sikt kan man se et scenario der det kommer en vaksine i løpet av neste år, og da kan økonomien fortsette å hente seg inn i et ganske raskt tempo, og sånn sett kan den norske kronen på mellomlang sikt styrke seg videre, sier han.

Han påpeker at selv om kronen er på sitt sterkeste målt mot dollaren i år, er 8,7 kroner per dollar fremdeles relativt høyt.

– Det er riktig at den norske kronen har styrket seg, men den er ikke spesielt sterk. Den er fortsatt svak, og for eksempel svakere enn den svenske. Det er sjelden at det er sånn, og i hvert fall i lengre perioder.

Han understreker også at kronen kan falle i perioder fremover, ettersom det er mange usikkerhetsmomenter i høst.

– Men på et ett til to års perspektiv tror jeg vi vil se en sterkere krone. Jeg tror verdensøkonomien vil hente seg inn igjen, at oljeprisen vil fortsette å stige, samt at Norges Bank vil sette opp renten tidligere enn de andre sentralbankene.

En reversering

Sjefstrateg Nils Kristian Knutsen i Handelsbanken Capital Markets mener markedssituasjonen nå gir et klassisk godt klima for den norske kronen.

– Nå er det generelt god utvikling i aksjemarkedet, og ganske positiv stemning, alt i alt. Det gir en klassisk klima der kronen trives godt, som også kommer til uttrykk i dollaren. Når den svekker seg, så ser man gjerne for seg en situasjon der markedet ser for seg økt aktivitet fremover, i tillegg til økt vekst. Da blir det gjerne sånn at dollaren blir en lånevaluta, og man satser heller på valutaer som fremstår som mer attraktive, sier Knutsen.

Han peker på at dollaren fikk et solid oppsving i mars, da store deler av verden for alvor ble rammet av korona.

– I perioden etter mars har man gått fra en situasjon med stor usikkerhet, mens nå har frykten avtatt. Da er det en reversering av den sterke dollaren vi ser nå, sier sjefstrategen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.