Kronen styrkes umiddelbart etter at Norges Bank publiserte rapporten Regionalt nettverk.

Bedriftene melder om litt svakere vekst enn de gjorde ved forrige oppdatering, samtidig som de skrur opp forventningene for de neste seks månedene, ifølge rapporten.

Like etter at rapporten ble publisert styrkes den norske kronen mot flere valutaer.

  • En euro kostet like etter klokken 10 9,43 kroner, mot 9,47 kroner tidligere tirsdag
  • En dollar handles til 8,00 kroner. Tidligere tirsdag morgen ble en dollar handlet til 8,06 kroner

Følg valutakursen med DN Investor.

– Mer vann på møllen

Kyrre Amdal i DNB Markets sier at kronen styrker seg tirsdag morgen som følge av bedriftene i undersøkelsen Regionalt nettverk rapporterer om økte forventninger for fremtiden.

- Vi har sett en liten tendens til at kronen har gått litt sterkere den siste tiden. Det ser ut som om aktørene i valutamarkedet har fått litt mer vann på møllen fra dagens tall, sier Amdal.

Seniorøkonomen mener kronestyrkelsen skyldes at markedsaktørene nå begynner å prise inn en renteheving i september.

- Så langt ser det ut til at investorene har vært litt forsiktige med å prise inn en renteøkning i september, men vi ser nok at det begynner prises inn nå, sier Amdal.

Mer sikker på renteheving

Årsaken bak at bedriftene har høyere forventninger til fremtiden er økt aktivitet i oljenæringen, samt utsikter til mer boligbygging, fremgår det av rapporten. I tillegg trekkes det frem fortsatt vekst i etterspørselen i offentlig sektor.

Alle næringene i Norges Banks nettverk melder om økt sysselsettingsnivå. Veksten er sterkest hos oljeleverandørene og tjenesteyterne. Derimot er veksten svakest innen varehandel. Samlet sett ventes det god vekst i sysselsettingen også de neste tre månedene, opplyses det.

– Undersøkelsen peker mot vekst i produksjonen på linje med Norges Banks anslag, men en raskere vekst i sysselsettingen. Sterk vekst i produksjon og sysselsetting, og økende tegn på høyere kapasitetsutnyttelse, gjør oss mer sikre på at Norges Bank vil heve renten i september, på tross av den svake inflasjonen, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en oppdatering. (Vilkår)

Økonomiguruene om: Donald Trump, Kim Jong Un, Twitter og toppmøter.
Harald Magnus Andreassen og Peter Hermanrud forteller om sine forventninger til nattens toppmøte mellom Kim Jong Un og Donald Trump.
02:23
Publisert: