Kronen styrkes umiddelbart etter at Norges Bank offentliggjorde sin rentebeslutning torsdag formiddag. På kort tid er både euroen, dollaren og pundet blitt mer enn ti øre billigere for nordmenn.

Sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Men av hovedstyrets vurdering fremgår det at Norges Bank ser for seg at en renteøkning vil komme noe tidligere enn den gjorde i forrige pengepolitiske rapport, dersom utviklingen i økonomien går som ventet.

  • Like før rentebeslutningen ble kjent torsdag kostet en euro 9,85 kroner. Nå koster en euro 9,71 kroner.
  • En dollar kostet 8,33 kroner før beslutningen ble kjent. I skrivende stund koster en dollar 8,21 kroner.
  • Pundet kostet like før klokken ti 11,18 kroner. Nå koster et pund 11,04 kroner.

Følg utviklingen i valutakursene med DN Investor

Fremskynder renteøkning

Prognosen for styringsrenten, den såkalte rentebanen, ligger uendret på 0,5 prosent frem til høsten neste år og øker deretter gradvis.

Mens sentralbanken i september så for seg at første renteøkning mest sannsynlig ville komme sommeren 2019, venter den nå at første renteøkning kommer i begynnelsen av 2019.

Ventet oppjustering

Flere økonomer ventet på forhånd at Norges Bank ved dette rentemøtet ville heve rentebanen. Blant dem er sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Han ventet på forhånd at sentralbankens nye rentebane vil signalisere størst sannsynlighet for at første renteheving kommer i januar 2019. Den tidligere rentebanen indikerte at første renteheving ville komme i juni 2019.

– Så langt har boligprisene utviklet seg om lag som anslått av Norges Bank, men kronekursen er mye svakere enn lagt til grunn og arbeidsledigheten faller mer enn anslått. Legg til at veksten i oljeinvesteringene neste år blir klart høyere enn anslått i september, det motvirker en forventet nedjustering av boligbyggingen. I sum trekker utviklingen siden sist rentebanen klart opp, skriver Olsen i dagens morgenrapport fra Nordea, publisert tidligere torsdag morgen. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Gammeldags jul
Julen var bedre før. Det har den alltid vært.
01:23
Publisert: