En hovedbekymring fra Folkets Hus på Youngstorget i Oslo foran statsbudsjettet som legges frem om knapt to uker, er at unge uten utdannelse er de store taperne på arbeidsmarkedet - og at denne gruppen vil få det enda verre.

For mens arbeidsledigheten totalt fortsatt vil ligge på knapt fire prosent neste år, mener LO at ledigheten blant ufaglærte vil stige. Med fare for at enda flere i denne gruppen presses ut av arbeidsmarkedet permanent, på ulike Nav-tiltak, uføretrygd eller andre sosiale ordninger.

– Det blir stadig vanskeligere å få jobb uten videregående utdannelse, sier spesialrådgiver Maria Schumacher Walberg i LO.

Økt konkurranse om de dårligste jobbene

Andelen unge i alderen 20–29 år som er i arbeid eller utdannelse falt fra 74 til 64 prosent fra 2008 til 2016, særlig blant unge som bare har fullført grunnskolen. I samme periode er det bare små endringer i andelen som er i arbeid eller utdannelse blant unge med fullført videregående opplæring eller høyere utdannelse.

Samtidig øker konkurransen om jobbene som ikke krever formell utdannelse. Sysselsatte med innvandrerbakgrunn, særlig de over 30 år, tar stadig flere av disse jobbene. Mens andelen sysselsatte uten innvandrerbakgrunn faller markant i denne typen jobber.

– Konkurransen øker, samtidig som det blir færre slike jobber på grunn av urbanisering og automatisering, sier Walberg.

Bygg og anlegg og varehandel er blant næringene som har sysselsatt mange uten utdannelse. Næringer som preges av midlertidige jobber og deltid. LO mener dette ikke vil fortsette.

– Både bygg og anlegg og varehandel ventes å gå ned, sier Walberg.

Hun mener det er alarmerende at fire av ti som slutter i slike jobber som ikke krever formelle kvalifikasjoner er arbeidsledige eller mottar ulike former for Nav-støtte et år etter at arbeidsforholdet er over. LO krever derfor at regjeringen satser på kompetanseheving og tiltak mot sosial dumping.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kulturministeren: -Det er jo lov å bare se på ting som ganske enkelt er litt hjernedødt også
I dag skrev kulturminister Trine Skrei Grande under avtalen som gjør TV 2 til kommersiell allmennkringkaster
01:36
Publisert: