Torsdag formiddag la Norges Bank frem sin forventningsundersøkelse for fjerde kvartal.

For neste år venter partene i arbeidslivet en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 3,2 prosent. Ved forrige undersøkelse ventet de en lønnsvekst på 3,1 prosent. Dermed venter partene i arbeidslivet en noe høyere lønnsvekst til neste år.

Du får mer å rutte med

Den ferske undersøkelsen viser at de spurte deltagerne venter at den årlige prisstigningen i Norge vil være noe høyere enn Norges Banks mål på nær to prosent over tid.

Partene i arbeidslivet, økonomene, næringslivsledere og husholdningene venter i snitt en prisstigning om 12 måneder på 2,25 prosent. Når partene i arbeidslivet, som er de mest toneangivende for lønnsvekst i undersøkelsen, venter lønnsvekst på 3,2 prosent, ligger det dermed an til en reallønnsvekst derom deltagernes forventninger holder stand.

Det betyr at nordmenn alt annet like vil ha mer å rutte med neste år enn i år.

– Bra for husholdningene

– Forventet inflasjon i år og om to er omtrent det samme, litt over to prosent. Da ligger det an til reallønnsvekst på rundt én prosent. Det er ikke så verst i disse dager, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Går vi noen år tilbake var den mye høyere, men nå har vi vært gjennom noen år med i snitt null reallønnsvekst. At vi kommer tilbake hit må man oppfatte som bra for husholdningene, sier han.

Aamdal mener det også er verdt å merke seg at flere husholdninger tror på uendret rente enn tidligere og at færre husholdninger tror renten skal opp.

Én av fem venter kronefall

I undersøkelsen kommer det også frem at nesten én av fem spurte økonomer tror kronen skal svekke seg ytterligere det neste året. Den norske kronen har denne høsten nådd rekordsvake nivåer hvor blant annet en euro nå koster 10,11 kroner.

  • 41,3 prosent av økonomene tror kronen vil være styrket om 12 måneder (cirka to av fem).
  • 41,3 prosent tror kronen vil være uendret om 12 måneder (cirka to av fem).
  • 17,9 prosent tror kronen vil være svekket om 12 måneder (cirka én av fem).

Spørreundersøkelsen tar utgangspunkt i bevegelsene til kronen målt ved konkurranseindeksen som er en nominell effektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på norske kroner mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere.

Norges Bank legger frem en forventningsundersøkelse hvert kvartal. På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.