Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge, vokste 0,8 prosent i tredje kvartal, viste ferske tall fra SSBs nasjonalregnskap fredag morgen.

På forhånd var det ventet en oppgang i tredje kvartal på 0,4 prosent, viser estimater innhentet av Bloomberg.

DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland sier tallene var overraskende og at foreløpig ikke er noen tegn til nedkjøling i norsk økonomi.

– Tallet var klart høyere enn ventet. August hadde en sterkere vekst enn det som lå til grunn, i tillegg vokser økonomien videre i september mot forventningene. Forbruket er forbløffende robust, gitt den høye veksten i levekostnader, sier Haugland.

I september vokste økonomien med 0,4 prosent, etter en at tallene steg 0,7 prosent i august, fremgår det av reviderte tall fra SSBs nasjonalregnskap.

Spår høyere rentetopp

Av de ferske tallene går det frem at særlig konsumet av varer falt, men at tjenestekonsumet økte.

Haugland sier at hittil er det lite som tyder på at husholdningene har strammet kraftig inn eget forbruk.

– Det er tydelig at forbrukerne reduserer sparingen sin. De tar av sparepenger for å opprettholde forbruket sitt, det er tankevekkende for Norges Bank. Det føyer seg inn i bilde av at inflasjonen og inflasjonspresset fremstår kraftigere enn man har trodd, sier Haugland.

Varekonsumet falt 2,1 prosent og nedgangen var bredt basert. Det var konsum av møbler, klær og sko som bidro særlig til nedgangen. Det var også nedgang i konsumet av matvarer og alkoholholdige drikkevarer.

Tjenestekonsumet økte 1,4 prosent og var drevet av en oppgang i fritidstjenestene. Det skyldes i stor grad en oppgang i pakketurer, som har ligget på svært lave nivåer siden koronapandemien begynte, ifølge SSB.

Sjeføkonomen venter høyere rentetopp enn tidligere for å kjøle ned økonomien.

– Renteeffekten vil komme, men det har tatt mer tid enn ventet. Det kan tyde på at Norges Bank må trå kraftigere på pedalen for å få ned temperaturen. Vi tror fortsatt på en renteheving på 0,25 prosent i desember, men at rentetoppen vil bli høyere. Anslaget vårt er at rentetoppen vil være på 3,25 prosent i mars neste år, sier Haugland.

Utflating

Norsk økonomi har i møtet med den geopolitiske uroen, energikrisen og den høye inflasjonen klart seg noenlunde greit så langt i 2022.

I første kvartal ble fallet på 0,5 prosent, etter en oppgang på 1,2 prosent i fjorårets siste kvartal. Det ble så fulgt opp med en vekst på 1,2 prosent i andre kvartal. Økningen i andre kvartal ble av SSB forklart at skyldtes lav aktivitet på starten av året.

Nasjonalregnskapet for tredjekvartal kommer noen uker før Norges Bank skal legge frem ny rentebeskjed. I skrivende stund ligger styringsrenten i Norge på 2,5 prosent, det høyeste nivået på ti år.

Sentralbanken varslet tidligere i november at styringsrenten trolig settes opp igjen i desember.

I forkant av rentebeslutningen i november hadde Norges Bank klemt til med tre doble rentehevinger på rad, og varslet i september at det ville komme flere økninger på årets gjenværende møter.

Inflasjonen i Norge holder seg fremdeles høy, med en prisvekst i oktober på 7,5 prosent på årsbasis. Det er en økning fra 6,9 prosent i september, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Oktober-tallene viser også at kjerneinflasjonen (kpi-jae) i oktober endte på 5,9 prosent på årsbasis, mot 5,3 prosent i september.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.