Det ventes en ny renteøkning fra Norges Bank på torsdag, men det vil sannsynligvis bety en rentetopp på 4,25 prosent, ifølge en ny rapport fra Handelsbanken som ble offentliggjort onsdag morgen – med forbehold. Banken ser en risiko for 4,5 prosent.

I rapporten, med overskriften «En kjøligere høst», påpekes det at økonomien har vist seg forholdsvis motstandsdyktig mot de stadige rentehevingene.

– Norges Bank kan enda ikke heve seiersfanen, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i rapporten.

Norges Bank vil trolig ikke kutte renten før ved utgangen av neste år.

Nedbremsing

Det er en pågående avkjøling i den norske økonomien, men Handelsbanken tror ikke resultatet blir en resesjon. Den oppdaterte prognosen viser en vekst i bruttonasjonalprodukt for fastlandsøkonomien på 1,2 prosent i år, før den avtar til 0,4 prosent i 2024.

– Norsk økonomi har begynt å bremse tydeligere ned, og kapasitetspresset avtar. Tallene maskerer til dels store bransjevise forskjeller, som også vil bestå i tiden fremover. Oljeleverandørene preges av stor optimisme, og dette demper risikoen for resesjon, sier Hov.

– Mens utsiktene forblir svake for byggebransjen og varehandelen enn så lenge. Arbeidsledigheten ventes å stige gradvis fremover, men neppe til nivåer som vil være mye høyere enn før pandemien.

Kjerneinflasjonen har vist seg mer gjenstridig enn ventet, selv om den verste toppen sannsynligvis er passert.

– Samtidig tyder lønns- og prisdynamikken på at det vil ta lang tid før vi ser to-tallet på mer varig basis. Norges Bank vil være på vakt mot å erklære en for tidlig seier, ifølge Handelsbanken.

Boligmangel i Oslo

De nominelle boligprisene har steget med 5,7 prosent hittil i år – som et vanlig år.

– I august begynte vi imidlertid å se tegn til nedkjøling, og vi tror denne trenden vil fortsette gjennom høsten, sier Sara Midtgaard, Handelsbankens boligmarkedsekspert, i rapporten.

Det kan ventes stor variasjon i relative priser fremover, hvor blant annet husleiene ventes å stige videre.

– Det er spesielt Oslo som vil oppleve den største boligmangelen de kommende årene, og i en helt annen skala sammenlignet med de andre norske byene, advarer Midtgaard, og viser til at Oslo vil mangle over 3000 boliger i 2024.

Det ventes en «rekyl» i boligprisene i 2025. Dette skyldes lav boligbygging. En positiv realrente vil legge et lokk på hvor kraftig denne rekylen kan bli, ifølge Handelsbanken.

Morten (28) har 53 leietakere: – Slik plukker han dem ut
Morten Mosvold Jørgensen har siden 2019 kjøpt opp 12 eiendommer i Kristiansand som han nå leier ut til 53 leietakere. Mosvold er en av profilene i DNs Fantasyfond 2023.
02:15
Publisert:

Dømt til evig prisvekst?

Kronekursen er svakere enn hva Handelsbanken kan forklare ut fra den relative rentedifferansen.

– Skal vi ut ifra dette konkludere med at Norges Bank er dømt til et evig arbeid mot den høye prisveksten, som aldri blir sluttført? Hvor renten til stadighet må heves for å bremse depresieringspresset mot kronen, samtidig som lønns- og prisforventningene bare fortsetter oppover, spør analytiker Nils Kristian Knudsen.

Ikke nødvendigvis, svarer han selv.

– Kurssvekkelsen over sommeren bærer ikke preg av å være den samme enveisbevegelsen som vi så gjennom våren. For det andre er presset i arbeidsmarkedet på vei ned, og i neste runde leder dette ofte til et gradvis svakere inflasjonsbidrag fra lønnskostnadene per produsert enhet, forklare Knudsen.

Krevende fase

Verdensøkonomien går inn i en ny, men fortsatt krevende fase.

– Så langt har økonomiene vist seg forholdsvis motstandsdyktige mot de stadige rentehevingene. Men dette er i ferd med å endre seg, og trolig vil vi se en svakere økonomisk utvikling gjennom andre halvår. Vekstsignalene for eurosonen er klart svekket, og trolig vil også USA følge i samme fotspor etter et midlertidig vekstoppsving i tredje kvartal, skriver Handelsbanken.

Det var ventet et løft fra Kina etter gjenåpningen.

– Dette snudde raskt til å bli en skuffelse, deretter erstattet av en frykt for en desto hardere landing for eiendomssektoren. Så langt har myndighetene vist nokså beskjeden vilje til å stimulere etterspørselen, hvor hensynet til realøkonomien må balanseres mot risikoen for at eiendomssektoren igjen fyres opp, påpeker Marius Gonsholt Hov.

Handelsbankens hovedscenario er at den kinesiske økonomien vil vokse i underkant, men nær, det offisielle vekstmålet på fem prosent de neste årene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.