Detaljomsetningsindeksen steg 1,2 prosent fra september til oktober, ifølge ferske tall fra SSB.

Indeksen viser ganske enkelt om nordmenns shoppinglyst har steget eller falt fra forrige måned. En stigning på 1,2 prosent må sies å være ganske friskt sammenlignet med hva økonomer og analytikere hadde sett for seg.

På forhånd var det nemlig ventet at detaljomsetningen ville stige med 0,2 prosent i oktober, ifølge estimater TDN Direkt har hentet inn fra seks meglerhus.

Spennet i estimatene er imidlertid stort og varierer fra et fall på minus 0,5 prosent og en oppgang på 0,7 prosent. Det betyr at nordmenns shoppelyst overgikk selv det mest optimistiske anslaget med 0,5 prosentpoeng.

Fintet ut av kortstatistikk

Ifølge Handelsbanken var konsensus, altså det summen av analytikerne anslo, en oppgang på 0,5 prosent. Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov forklarer at de hadde sett på kortstatistikken som hadde pekt mot en moderat oppgang i oktober, men påpeker at det til dels kan være store avvik mellom kortstatistikken og detaljomsetningen fra måned til måned.

– Det blir imidlertid mer spennende å se tallene for november og desember. Trolig vil detaljomsetningen få seg et nytt løft mot slutten av året. Nettopp ved at konsumet igjen vris fra en tjenestesektor som igjen er rammet av flere restriksjoner, skriver han Handelsbankens morgenrapport fredag.

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier tall fra kortbruk var en av grunnene til at de bommet kraftig på anslaget. Meglerhuset hadde sett for seg en nedgang på 0,7 prosent.

– Vi ble overrasket da vi så en så sterk vekst som vi gjorde nå, sier han, og forklarer at omsetningsveksten er nesten 12 prosent høyere sammenlignet med i fjor.

– Det henger sammen med en vridning bort fra tjenesteforbruk til vareforbruk, sier Aamdal.

I august så man et fall i detaljomsetningen etter at smitteverntiltakene ble tatt bort. I september steg det litt igjen, men Aamdal og DNB Markets ventet at man skulle få et mer normalt nivå i oktober før nye smitteverntiltak ble iverksatt. Det skjedde imidlertid ikke.

Mindre tjenester, mer varer

Dette er andre måned på rad med oppgang i detaljhandelen.

Også SSB peker på at pandemien og restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd sitt konsum i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum.

Aamdal sier at for eksempel avlyste utenlandshøstferier kan ha ført til at nordmenn har mer penger å rutte med og at man da bruker litt mer penger på varer enn man ellers ville gjort.

Dagligvare er kjempen

Det største bidraget til den samlede veksten kom ifølge SSB fra dagligvarebutikkene. Disse har opplevd en god vekst siden starten på pandemien.

Også netthandelsbutikker og apoteker bidro positivt i perioden.

«Klesbutikker, bensinstasjoner og møbelbutikker opplevde derimot en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum, som bidro til å dempe den samlede veksten», skriver SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.