Svak krone gjør importerte varer dyrere. Dette rammer tapstyngede Nille og andre detaljhandelsaktører som allerede sliter med presset lønnsomhet.

– Selvfølgelig får svingningene effekt. I den grad vi for eksempel handler i euro og dollar, får vi merke det nå som kronen svekker seg mot andre valutaer. Da må vi gjøre vurderinger om prisjusteringer siden varekosten går opp. Dette er avveininger som alle i detaljhandelen må gjøre, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl.

Kraftig konkurranse gjør det dessuten vanskelig å lempe økte kostnader over i høyere priser.

– Det er blitt mer krevende å legge prisen over på kundene, men det er likt for alle.

Dollarsmell

En annen bransje som rammes er sportsbutikkene. For kjeden XXL kan en endring på ti prosent i dollaren trekke ned resultatet med 30 millioner kroner. Siden i fjor vår har dollaren blitt 15 prosent dyrere.

Valutasvingningene får størst konsekvenser for egne merkevarer, ifølge konstituert XXL-sjef Tolle Grøterud. Kjente merkevarer, som står for 94 prosent av salget, kjøpes derimot i lokal valuta. Der blir prisnivået først justert når avtalene med forhandlerne reforhandles.

– Forrige gang valutaen ble svekket, så var det på egne merkevarer prisene beveget seg først, sier Grøterud.

Konkurrenten Gresvig regner at valutasituasjonen vil ha en effekt på prisene på sikt.

– Valutasituasjonen vil ikke ha noen umiddelbar effekt da innkjøpene vi har gjort er valutasikret. I sportsbransjen gjøres innkjøpene syv til tolv måneder før varene kommer i butikk. På lengre sikt vil det ha en effekt på prisene, da vi som mange andre importerer mye av det vi selger, påpeker konsernsjef Lars Kristian Lindberg.

Falt 50 øre på en uke

Denne uken kostet en euro 10,02 kroner. DNB har spådd at kursen innen jul kan ligge på 10,20 kroner mot én euro.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, mener svekkelsen den siste måneden henger sammen med handelskrigen og økt global usikkerhet.

– Kronen svekket seg rundt femti øre mot euroen på én uke da Trump varslet en eskalering av handelskrigen i begynnelsen av august, sier sjeføkonomen.

Han forklarer at den norske kronen er en liten valuta, og at investorene gjerne skygger banen når usikkerheten øker, slik den har gjort i det siste.

«Har ikke noe valg»

Jullum mener bunnlinjen til aktørene i norsk varehandel generelt er så svake at de blir nødt til å videreføre kostnadene til kundene ved å skru opp prisene på varene sine.

– Sterk konkurranse er et argument for at de ikke kommer til å gjøre, men inntjeningen begynner å nå nivåer som gjør at de ikke har noe valg, sier sjeføkonomen.

Spørsmålet er når det skjer. Kleskjedene har allerede kjøpt inn mye av klærne som blir solgt i vinter, så derfor kan det ta tid før prisene blir skrudd opp. Jullum regner med det tar ett til to kvartaler før prisene øker som følge av kronesvekkelsen.

Samtidig presiserer han at det som har skjedd nå, ikke er en voldsom kronesvekkelse.

– Svekkelsen øker kostnadene til importørene med rundt tre prosent sammenlignet med i fjor, sier Jullum.

«Vanskelig å heve prisene»

– Jeg har inntrykk av at mange store importører i Norge har kalkulert med en euro på rundt ti kroner, men det ser fortsatt vanskelig ut for dem med tanke på å få de prisene de ønsker, sier sjeføkonom og direktør Lars E. Haartveit i bransjeforeningen Virke.

Han tror en svak krone vil ramme «de fleste bransjer», ikke bare handelsnæringen.

– Siden kronen svekket seg kraftig fra 2013 til 2015, og pristransparensen har økt, har det vært vanskelig å heve prisene, forteller sjeføkonomen.

Med pristransparens mener Haartveit at det er blitt lettere for forbrukere å sammenligne pris på en bestemt vare, noe som vil føre til at konkurransen om å ha den beste prisen vil bli ytterligere skjerpet.

– Finnes det en «smertegrense» for hvor svak den norske kronen kan bli før det vil få større konsekvenser for norsk import/eksport?

– Jeg synes ikke det finnes noen klar grense. En ytterligere svekkelse av den norske kronen vil føre til dyrere import, og folk vil kanskje reise mer innenlands og kjøpe norske varer. Men det finnes allerede internasjonale nettbutikker som vil få økte priser dersom kursen er dårlig, sier han.

Må tapet selv

Også de store elektronikkjedene risikerer nå å få redusert overskuddet.

– Det er ikke heldig at kronen svekker seg, konstaterer Power-sjef Ronny Blomseth.

– I hvilken grad kan dere øke prisene ut til kunder?

– Ikke i noen stor grad. For oss er det ikke kalkylene til leverandørene som er styrende, men markedsprisen.

Blomseth påpeker at leverandørene ikke bruker å ta sin del av valutasmellen.

– Økningen i kostpris må vi nok ta på egen kappe.

Åshild Indresøvde som er merkevaredirektør i Elkjøp

– Det er først og fremst markedet som er styrende for Elkjøps prising av produkter og tjenester. Elkjøp er valutasikret mot kortsiktige svingninger i markedet. Dersom valutasituasjonen vedvarer, vil den over tid påvirke innkjøpsprisene og sannsynligvis resultere i prisøkninger generelt til forbruker. Per i dag har vi i Elkjøp dog ikke justert våre priser, men følger utviklingen tett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.