Arbeidsledigheten steg til 4,0 prosent inovember, ifølge arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Ifølge undersøkelsen deres er det nå 113.000 arbeidsledige, noe som betyr at ledigheten ikke har vært høyere siden sommeren 2017.

– Det var en overraskende oppgang, fordi konsensus blant analytikerne var at ledigheten skulle ligge uendret, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

13.000 flere arbeidsledige

Hov legger mest vekt på at arbeidsledigheten målt i prosent først og fremst stiger fordi arbeidsstyrken øker. Det kan komme av innvandring, eller av at folk som tidligere ikke var i stand til å jobbe, nå har begynt å søke jobb.

– Dette viser at det har vært mer å gå på fra tilbudssiden i arbeidsmarkedet enn man hadde trodd på forhånd, sier Hov.

Samtidig viser også tallene at antall arbeidsledige øker.

De sesongjusterte tallene til SSB viser faktisk at 20.000 flere er blitt arbeidsledige siden i fjor sommer, men dette er tall som svinger en del. Hvis vi ser på de trendjusterte tallene, som tar bort noe av svingningene, er oppgangen på 13.000.

– Det har vært en liten økning i ledigheten over de siste måneden, men jeg mener du må se på prosenten, sier Hov.

Venter på Nav-tall

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets mener tallene viser at arbeidsledigheten nå har flatet ut, men han peker på at SSB sine ledighetstall svinger mye fra måned til måned.

– Vi fokuserer mer på tallene til Nav, som har hatt en flatere utvikling, sier Cekov.

Ledighetstallene til Nav kommer på fredag neste uke. Også disse tallene har vist en liten økning i ledigheten de siste månedene, men denne økningen er svært liten.

Arbeidsledighetsstatistikken til Nav er basert på dem som registrerer seg som arbeidsledige hos Nav, og denne svinger ikke mye. Selv ikke under oljekrisen i 2014 og 2015, steg ikke ledigheten mer enn rundt 10.000 ifølge statistikken til Nav, selv om vi vet at mange flere mistet jobben.

Likevel er også Norges Bank mest opptatt av Nav-tallene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.