Globale aksjer leverte en avkastning på over 27 prosent i 2019, det beste børsåret siden 2013. Oppgangen gjør at aksjer nå generelt sett er ansett som dyre.

Prisen på aksjer sammenlignet med analytikernes estimater på hva selskapene vil tjene er igjen oppe på historisk høye nivåer.

Likevel tror analytikerne i Nordea på nok et år med børsoppgang, noe som gjør at de er overvektet i aksjer. Forklaringen har vi hørt før.

– Hovedgrunnen til at vi er optimistiske er at det ikke er noe alternativ til aksjer, sier Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Wealth Management.

«Tina»

Denne forklaringen er brukt så mange ganger at den har fått et eget navn: Tina, som står for «there is no alternative».

– Bare ved å ligge i aksjemarkedet og motta utbytte får du langt bedre avkastning enn alternativet, sier Bruce.

Han viser til at bare utbyttene du får i det europeiske markedet, uavhengig av hvordan børsene utvikler seg, knuser avkastningen i rentemarkedet. Slik har det vært så lenge at forklaringen har fått et eget navn.

Tanken er at investorer putter pengene i aksjemarkedet til tross for at de kanskje ikke er så positive til aksjer, fordi alternativet er verre.

Fed på parti med markedet

Utover sommeren og høsten 2018 begynte det å dukke opp en annen forkortelse på analytikernes lepper: Tiara, som står for «there is a real alternative».

Etter en rekke rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken (Fed) hadde de lange amerikanske statsrentene begynt å stige. Tiårsrenten bikket tre prosent for alvor, og plutselig var det et alternativ til aksjer likevel.

Flere mente dette var en medvirkende årsak til det kraftige børsfallet som inntraff den høsten.

Så snudde Fed.

– Man fryktet at sentralbanken skulle knuse markedet, men nå er de på parti med markedet, forklarer Bruce.

Industrien kan bli festbrems

Sentralbanken snudde på flisa og satte ned renten tre ganger.

– Det var en massiv snuoperasjon. Nå sier de at de kan godt kutte mer hvis det går dårlig med økonomien, sier Bruce.

Feds snuoperasjon har presset rentene ned igjen, noe som gjør at aksjer igjen er eneste alternativ for dem som vil ha god avkastning. Det betyr likevel ikke at børsene kommer til å stige uansett.

– En forutsetning er at økonomien greier seg bra, sier Bruce.

Og det er hovedsakelig én trussel mot fortsatt økonomisk opptur, og det er industrinedturen som har festet grepet i både Europa og USA.

Tysk industri har vært i en nedtur i seks kvartaler nå, mens ISM-indeksen for industrien i USA har falt til det laveste nivået siden finanskrisen.

Industrien utgjør kun 10–20 prosent av moderne økonomi, men faren er at nedturen skal spre seg til resten av økonomien. Så langt har det ikke skjedd, og Bruce tror heller ikke det kommer til å skje.

Storebrand tilbake til normalvekt

Storebrand Asset Management var undervekt i aksjer i siste del av 2019, og er nå tilbake i normalvekt igjen.

– Potensielt omslag i den globale industrisykelen samt nedtrapping i handelskrigen, trekker i retning av økt aksjeandel. Dette kombinert med fortsatt stimulativ pengepolitikk gjør at vi i løpet av desember har økt eksponeringen, men samlet sett fortsatt er normalvektet, skriver Storebrand i deres rapport for januar. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.