Etter flere måneder med solid oppgang i detaljhandelen som følge av korona, ble det et markant shoppefall i august.

Statistisk sentralbyrås detaljomsetningsindeks for forrige måned viste en nedgang på hele 4,9 prosent.

– Vi ser dette mer som en korreksjon etter veldig høye nivåer i sommer, og ikke som starten på en korreksjon drevet av usikkerhet, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av TDN Direkt ventet et fall på 2,4 prosent i snitt på månedsbasis. Det var imidlertid store sprik i anslagene fra de fem meglerhusene i spørrerunden.

«Juni og juli var ekstremt»

Nordea Markets-sjeføkonom Kjetil Olsen påpeker at dagens nivå fremdeles er rundt ti prosent høyere enn det var i februar – før korona.

Han trekker frem at nivåene i sommer var ekstreme, mye på grunn av at mange ble værende hjemme på norgesferie.

– Det var litt overraskende at det var så mye ned i august, og de tallene vi har tilsier ikke så store svingninger. Det må være en sommerferieeffekt, da nivåene i juni og juli var ekstreme, og nå ser det ut som om det kan være i ferd med å normalisere seg, sier Olsen.

Han får støtte fra sjeføkonom Jullum i Danske Bank, som også understreker den sterke økningen gjennom korona. Selv ventet Danske Bank et fall på to prosent i august.

Han trekker frem at det ikke har skjedd noe dramatisk på inntektssiden som skulle tilsi at nordmenn har knepet igjen lommeboken. I tillegg har nordmenn også spart mye siden mars, påpeker sjeføkonomen.

– Det hadde vært nærliggende å tro at dette kunne betydd at folk ble mer forsiktige som følge av oppblomstringen vi har sett etter sommeren, men jeg tror ikke det. Vi kommer fra et høyt nivå, sier Jullum.

Nedgang for de fleste

Ifølge den ferske rapporten var nedgangen bredt fordelt på de fleste næringer. Imidlertid kom de største bidragene til nedgangen fra dagligvarebutikker, sportsbutikker og møbelbutikker.

«Tross nedgangen er imidlertid salgsvolumet fortsatt betydelig høyere enn før Koronapandemien rammet Norge. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum», skriver SSB i en pressemelding.

Disse fikk en nedgang på 23 prosent, mens butikkhandel med ikt-utstyr sto for det nest bratteste fallet på 10,7 prosent.

«Klesbutikker og elektronikkbutikker hadde imidlertid også redusert omsetningsvolum denne måneden. Den eneste næringen som opplevde merkbar vekst i august var butikkhandel med apotekvarer, som bidro til å dempe nedgangen i totalindeksen noe,» skriver byrået.

Steg kraftig under korona

Mandagens shoppetall kommer etter en overraskende økning i foregående periode, fra juni til juli. Da hadde detaljomsetningsindeksen en oppgang på 0,6 prosent, mot et ventet fall på 0,3 prosent.

Da koronapandemien nådde Norge, og landet ble delvis stengt ned, var det ventet en kraftig nedgang i detaljomsetningen. Da tallene var klare, kom det imidlertid frem at fallet var på moderate 0,9 prosent. Her ble «hamstring» og netthandel viktige faktorer som bidro til å dempe fallet.

Siden mars har detaljhandelen tatt seg opp kraftig. I april shoppet nordmenn for 4,8 prosent mer enn i mars, og i mai måned økte detaljomsetningen med 2,8 prosent.

I juni var det ventet en svak oppgang på 0,2 prosent, mens fasiten ble en helt annen. Detaljomsetningsindeksen skjøt i været, og endte 5,7 prosent opp fra mai til juni.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.