Norges Bank holdt styringsrenten uendret torsdag formiddag, men overrasket de fleste med å varsle at den første rentehevingen kan komme allerede i desember 2022.

Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB, påpeker at det bare er en måned siden sentralbanksjef Øystein Olsen at renten ville bli liggende på null prosent i overskuelig fremtid.

– Det var litt overraskende at de gikk bort ifra «kriserentebanen» allerede nå. Det er klart at aktiviteten i økonomien har tatt seg opp tidligere enn ventet, ledigheten har falt raskere enn ventet, og oljeprisen har kommet noe opp igjen. Samlet er utsiktene for norsk økonomi bedre enn i mai, men usikkerheten er fremdeles veldig stor, sier Blomgren Dalstø.

Som følge av dette gjør Norges Bank en rekke justeringer av sine prognoser, og aller mest iøynefallende er kanskje endringen i boligprisprognosene deres.

Sentralbanken går fra å spå et boligprisfall til å spå at boligprisene skal stige med nær ti prosent de neste to og et halvt årene.

Bekymret for gjeldsdrevet boligprisoppgang

Bare i år og neste år justerer sentralbanksjefen opp boligprisprognosene med hele 9,5 prosentpoeng.

– Det er en innrømmelse av at nullrenten har en sterkere betydning enn man har sett for seg tidligere, Norges Bank ser ikke lenger for seg et boligprisfall i år, sier Blomgren Dalstø.

Boligprisene falt kraftig i mars da Norge ble stengt ned, men har i løpet av april og mai tatt igjen det tapte. I mai leverte boligmarkedet den kraftigste boligprisveksten på 17 år – minst.

Da Norges Bank satte ned styringsrenten til null prosent i mai, uttrykte ikke sentralbanksjefen noen bekymring for at den lave renten skulle gi en ny oppgang i kredittveksten. Det gjorde han nå.

– De nevner at de er mer bekymret for at den lave renten kommer til å lede til akselerasjon i kredittveksten, og dermed høyere boligpriser, sier sjefstrategen.

– Tror du vi kan få en ny lånefinansiert boligprisoppgang?

– Hvis det blir tilfelle, kommer Norges Bank til å sette opp renten. Hvis det går mot et nytt rally i boligprisene, slik vi hadde i 2016, tror jeg både regjeringen og Norges Bank kommer til å komme på banen for å dempe risikoen for en sterk boligprisoppgang, sier hun.

Fallende tilbud i markedet i vente

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret synes de ferske prognosene virker som en klok vurdering av hvilken vei markedet skal gå fremover.

Blant annet peker hun på at rentekuttene og lempingen på boliglånsforskriften har hatt en sterk effekt.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.
Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. (Foto: Mikaela Berg)

Som kjent videreførte regjeringen unntaket i boliglånsforskriften tidligere i juni, som betyr at de økte fleksibilitetskvotene i forskriften fortsetter til tredje kvartal i år. Forskriften stiller krav til belåningsgraden og hvor mye en låntager må ha i inntekt for å betjene et boliglån.

Opprinnelig kunne bankene avvike fra kravene på inntil ti prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, men den midlertidige økningen til 20 prosent er nå videreført til tredje kvartal.

– På kort sikt var det veldig dramatiske konsekvenser, men nå ser vi i mange næringer at gjeninnhentingen har startet. Tilbudssiden har vært litt mer begrenset, og i sum får man positive drivkrefter, sier Macic.

– En vridning fra ny til brukt bolig vil gjøre at igangsettingen kommer ned, og dermed har vi et fallende tilbud i markedet i vente. Det slår inn på prisen, legger hun til.

Tror ikke på priseksplosjon

På spørsmål om hun ser for seg et nytt gjeldsdrevet boligprisrally som man så i 2016, svarer Macic at boliglånsforskriften vil legge en demper på prisutviklingen.

– Så lenge forskriften er her, så tror jeg ikke på en priseksplosjon. Den demper prisutviklingen såpass mye at jeg tror ikke vi får 2016-tilstander. Om det blir negative renter, så blir fortsatt mange begrenset av fem ganger inntekt som lånetak, sier hun.

– Har sentralbanken vært for optimistiske med anslagene nå?

– Jeg tror man må dele opp dette i flere scenarier: prognosen virker realistisk dersom smitten holdes under kontroll og vi får en avtagende smitteutvikling fremover. Men dersom vi får et tilbakefall er prognosen altfor optimistisk. Da får vi ikke den boligprisveksten i år. Det er også forutsatt at boliglånsrenten fortsetter å falle, i tillegg til tilbudet. Den store jokeren er viruset, sier Macic. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.