Frem til nå har handelskrigen påvirket den globale økonomien i form av økt usikkerhet. Dette er nå i ferd med å endres.

Denne uken kom president Donald Trump med det som er runde to i handelskrigen mot Kina. Fra og med neste uke skal USA innføre straffetoller mot kinesiske eksportvarer til en verdi av 200 milliarder dollar. Tollsatsen blir på ti prosent, men denne kan økes til 25 prosent ved inngangen til neste år.

– Den siste annonseringen av ytterligere amerikanske straffetoller på kinesiske eksportvarer, og Kinas løfte om å svare, er en kraftig eskalering av handelskrigen som vil ramme den globale verdensøkonomien, skriver Louis Kujis, sjefanalytiker med hovedansvar for Asia i Oxford Economics i en rapport tirsdag kveld.

Runde to vil ramme Kina hardt

I sommer innførte Trump straffetoller på kinesiske eksportvarer til en verdi av 50 milliarder dollar i det som var første runde av handelskrigen. Kina svarte umiddelbart med å innføre tilsvarende straffetoller mot amerikanske eksportvarer.

Ifølge økonomene har disse tollene vært for små til å gi signifikante utslag i hverken kinesisk eller amerikansk økonomi.

Runde to av handelskrigen vil derimot kunne ramme kinesisk økonomi hardt.

Oxford Economics har brukt modellene sine til å regne på det og funnet ut at dersom USA øker tollsatsene fra ti til 25 prosent etter nyttår, vil det trekke den økonomiske veksten i Kina ned med 0,6 prosentpoeng, målt ved brutto nasjonalprodukt.

– Vi forventer at Kina vil motvirke de negative effektene, rundt halvparten, ved å lette skatte- og pengepolitikken, skriver Kujis.

Vekst på godt under seks prosent

Kujis skriver at Kina begynte å lette på skattetrykket i vår, og at nye målinger har vist lavere skatt på inntekt og høyere skatterabatter på eksportvarer. Økonomen tror denne utviklingen vil fortsette, noe som vil motvirke nedgangen i kinesisk økonomi.

Likevel vil ikke tiltakene fra kinesiske myndigheter være nok til å hindre at den økonomiske veksten faller til godt under seks prosent.

– Dersom vi antar at USA ikke innfører straffetoller på all kinesisk eksport, slik de har truet med, er vårt anslag at bnp-veksten i Kina vil falle til 5,8 prosent i 2019 og 5,6 prosent i 2020, skriver Kujis.

Videre påpeker økonomen at utsiktene for en nedtrapping av handelskrigen er lave på kort sikt. Selv om Kina i utgangspunktet er interessert i samtaler med USA, vil det være vanskelig å gjøre USA fornøyd. De teknologiske og industrielle politiske endringene USA vil ha Kina til å gjennomføre, er fra et kinesisk perspektiv helt essensielle for deres videre utvikling.

Tror ikke på krise

Danske Banks sjefstrateg Christian Lie mener den første runden av handelskrigen, med straffetollene på kinesiske importvarer til en verdi av 50 milliarder dollar som ble innført av USA i sommer, i stor grad ble kompensert av at den kinesiske valutaen svekket seg.

Lie trekker frem at kinesiske myndigheter også denne gangen sier at de nye straffetollene ikke utgjør noen trussel for kinesisk økonomi, fordi de kan kompenseres med motvirkende tiltak.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank er hakket mer optimistisk på vegne av kinesisk økonomi.
Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank er hakket mer optimistisk på vegne av kinesisk økonomi. (Foto: Foto: Danske Bank)

– Vi ser ikke noen krisetegn i kinesisk økonomi, og vi ser ikke fare for at det skal bli Kina som skal velte verdensøkonomien. Derfor mener vi at det kraftige fallet i kinesiske aksjer er overdrevet, sier Lie.

Sjefstrategen forklarer at kinesiske myndigheter nå har begynt å stimulere økonomien gjennom både penge- og skattepolitikken, men at dette ikke vil gi like positive ringvirkninger som tidligere.

– Kredittveksten vil ikke øke like mye som i 2016, og i langt mindre grad vil det bli en gratis lunsj for fremvoksende markeder og verdensøkonomien, sier Lie. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette gjorde tidligere finansminister Kristin Halvorsens jobb «enkel» da finanskrisen traff Norge
Ikke fordi statsminister Jens Stoltenberg var i Amazonas.
02:51
Publisert: