Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske konjunkturbarometer viser at nedgangen i norsk industri fortsatte i andre kvartal.

Fallet i kvartalet endte på 10,1 prosent, etter at nedgangen endte på 17,4 prosent i første kvartal.

Marius Gonsholt Hov
Marius Gonsholt Hov (Foto: Thomas T. Kleiven)

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets konstaterer at det fortsatt er lave nivåer, men at det er mindre negativt enn det var tidligere i vår.

– Vi har lagt bak oss den perioden der det var aller verst, men utsiktene er fortsatt dystre, sier han.

I tiden fremover er det imidlertid langt fra gull og grønne skoger. Til tross for at flere land nå har begynt å åpne opp igjen etter de strengeste nedstengningene, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemien blant industrilederne.

Utsiktene for tredje kvartal preges av pessimisme, skriver SSB.

«Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå kraftig ned. Det samme gjelder for sysselsettingen, den ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i tredje kvartal», skriver SSB.

«Vanskelig å vite»

Seniorøkonom Gonsholt Hov mener det er vanskelig å skulle si noe om når man kan kunne spore optimisme i industrien igjen, og påpeker at det fortsatt er utfordringer med lav oljepris, som igjen fører til fall i oljeinvesteringene.

– På grunn av korona er det vanskelig å si, fordi vi vet ikke hvor lenge det kommer til å vare. I andre målinger har man sett at økonomien er i vekst, men det samme kan ikke sies om aktiviteten i industrien.

Han understreker at situasjonen er bedre i dag enn det var på det verste, men at det har mye å gjøre med at vi gikk fra en situasjon der alt var stengt ned.

– Bnp-tallene i mai viste vekst, mens industriproduksjonen falt. Så det ligger litt etter. Industrien er preget av at man får flere smeller samtidig, og problemet er at lav global etterspørsel fører til fallende investeringer innen olje. Det rammer leverandørindustrien, sier Gonsholt Hov.

Han viser til at oljeinvesteringene er ventet å falle også neste år, og tror derfor at industrioppgangen kan komme senere her hjemme enn andre land.

Olje og gass bidro til fallet

Selv om nedturen i andre kvartal ikke var like dramatisk som i første kvartal, er nivåene fortsatt et godt stykke unna det historiske gjennomsnittet på 2,9.

I barometeret antyder tallverdier over null en økning, mens tall under null antyder et fall.

SSB ser en klar sammenheng med smitteverntiltakene som ble innført som følge av korona.

«Det lave nivået på den sammensatte indikatoren har klar sammenheng med at smitteverntiltakene som følge av koronapandemien rammer industrien ved at samlet ordrebeholdning har gått kraftig ned i 2. kvartal og at industriledere forventer et kraftig fall i produksjonsvolumet i 3. kvartal. Det er særlig produsenter innen investeringsvarer som bidrar mest til nedgangen i konjunkturindikatoren», skriver byrået.

I andre kvartal gikk den samlede ordrebeholdningen i industrien kraftig ned, og ordretilgangen både fra inn- og utland viste også en klar nedgang.

SSB viser til at leverandører til olje- og gassektoren bidro mest til fallet.

«Dette rammer spesielt næringene bygging av skip og oljeplattformer, maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon. Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer har delvis sammenheng med at det kraftige oljeprisfallet i mars førte til kraftige kutt i investeringsplaner innen olje og gass, både globalt og på norsk sokkel», skriver SSB. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.