Konjunkturbarometeret til Statisk sentralbyrå viser at norsk industriproduksjon på kort tid har gått fra solid vekst til nedgang.

– Tallene fra fjerde kvartal gjør oss noe urolige, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han viser både til temperaturmåleren for norsk industri som SSB la frem mandag morgen og til de siste månedlige bnp-tallene.

– Vi har ventet en avmatning, men nå ser vi at den kommer fortere enn vi hadde trodd. Så er problemet at når vi begynner å nøste, så finner vi ikke driverne. Det er noe annet som trekker veksten ned, sier Jullum.

«Svakere enn vi hadde tross»

Bnp-tallene Jullum sikter til viser at veksten i norsk økonomi har bremset markant til det svakeste nivået siden 2016. Vel å merke om man ser bort ifra den tørre sommeren 2018.

Disse tallene svinger mye, men konjunkturbarometeret til SSB bekrefter dette bildet. Det viser at produksjonen til industribedriftene har falt i fire kvartaler på rad, og bedriftslederne er enda mer pessimistiske for første kvartal i år.

Nå indikerer barometeret nullvekst eller svak nedgang i industriproduksjonen.

– Bnp-tallene, og spesielt konjunkturbarometeret, er svakere enn vi hadde trodd, sier Jullum.

Det som gjør ham mest bekymret, er at han ikke vet hvor svekkelsen kommer fra.

«Vi er bekymret»

I likhet med de fleste andre økonomene har Jullum ventet lavere vekst i norsk økonomi utover i 2020 ettersom veksten i oljeinvesteringene avtar og den globale veksten fremdeles er lav.

Den svekkelsen som pågår nå, mener Jullum kommer for tidlig til at det går an å skylde på lavere vekst i oljeinvesteringene.

– Vi forventer fire prosent vekst i oljeinvesteringene i 2020. Da skal ikke aktiviteten i industrien falle, sier Jullum.

– Er du bekymret for at norsk økonomi skal bli rammet av en nedgangskonjunktur?

– Vi er bekymret. Ikke superbekymret, fordi vi klarer ikke å se noen drivere som kan presse økonomien ned. Vi klarer ikke å se hvor dette kommer fra, og da er det vanskelig å slå fast at dette er forbigående, sier sjeføkonomen.

Tallene fra fjerde kvartal kan ha blitt trukket ned av at noen offentlige samferdselsprosjekter ble utsatt, men det alene er ikke nok til å forklare svekkelsen, ifølge Jullum.

Pålitelig undersøkelse

SSBs konjunkturindikator er en god illustrasjon på hvor fort det har snudd i norsk økonomi. For et år siden var indikatoren på det høyeste nivået siden 2010. Nå er den på det laveste nivået på tre år.

Makroøkonom Marlene Granerud i Swedbank skriver i en rapport at fallet i konjunkturbarometeret er kraftigere enn de fleste hadde ventet.

– Alle undersøkelser er enige om at situasjonen har forverret seg for industrien. Konjunkturbarometeret er svakest, men dette er også den minst volatile, og derfor den mest pålitelige, poengterer hun.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, forklarer derimot nedgangen i konjunkturbarometeret med at toppen i oljeinvesteringene på norsk sokkel er bak oss.

– Det er den som har holdt norsk industri oppe mens global industri har vært nede i en betydelig nedtur, sier sjeføkonomen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.