Ferske tall fra DNB og Nimas PMI-indeks for august viser at aktiviteten i norsk industri fortsatte å dabbe av, etter et fall også i juli.

I måneden som nettopp er lagt bak oss falt indeksen med 1,7 poeng, til 52,3, et fall som var drevet av bred nedgang i underindeksene. Totalindeksen har ikke vist et lavere tall siden september 2020.

– Tallene reflekterer et bilde vi også ser i andre land, at industrien er svekket, selv om tallene ikke er veldig dårlige, sier DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal.

PMI er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima.

Høye lagre og lav ordreinngang

For andre måned på rad er det altså et bredt fall i nesten samtlige av underindeksene som utgjør totalindeksen. I august var det kun indeksen for «lager av innkjøpte varer» som steg, med et hopp på 1,9 poeng. Høye lagre antas normalt å reflektere lavere etterspørsel, noe som igjen kan henge sammen med den skyhøye prisveksten så langt i år.

I august endte lager-indeksen på 56,3 poeng, som er ny rekord.

Ellers falt underindeksene for både ordreinngang, produksjon, sysselsetting og leverandørers leveringstid. Det største fallet hadde produksjonsindeksen, som endte august med en nedgang på 4,3 poeng.

Av underindeksene er det i skrivende stund ordreinngang som viser et tall under 50, noe som kan indikere færre nye bestillinger og/eller kunder for industrien.

Aamdal i DNB Markets påpeker at tallene for én enkeltmåned ikke bør gis for mye vekt, og mener det er viktigere å se om tallene bekrefter en trend. Det blir påpekt at antallet respondenter, 57, er lavt til å være august.

– Jeg ville kanskje sagt at vi burde hatt minst 80 svar, men totalen viser uansett en trend som understøtter et svakere enn normalt bilde. Det viser moderat vekst, sier økonomen.

Han karakteriserer utsiktene for industrien som «greie», og trekker frem at det kan komme etterspørselsvekst gjennom en rekke investeringsprosjekter, selv om alt ikke skulle bli realisert.

– Samtidig er det store forskjeller, og den turbulensen vi ser internasjonalt, både med tanke på svingninger i kraft- og råvarepriser, gjør at noen bransjer kan få det utfordrende.

Fallende aktivitet i eurosonen

Dersom man sammenligner tallene for Norge med landene i eurosonen kan likevel mye tyde på at industrien her hjemme er mer optimistiske enn ellers på kontinentet.

Da juli-tallene for eurosonen kom i slutten av samme måned viste det en PMI-indeks som hadde falt under 50 poeng for første gang siden juni 2020, altså fallende aktivitet.

– Det er svakere enn ventet over hele fjøla, noe som peker mot negativ vekst. Det tallene sier nå, er at det er en åpenbar resesjonsrisiko, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets den gang.

August-tallene, som også kom klokken 10.00, viste nok en måned med fall i industriaktiviteten i eurosonen. PMI-indeksen endte på 49,6 poeng. På forhånd var det ventet en indeks på 49,7 poeng, ifølge estimater omtalt av TDN Direkt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.