Mandag morgen la Teknisk beregningsutvalg (TBU) frem tall som viste at lønnsveksten i staten har vært langt høyere enn i industrien.

– Dette er alarmerende, sier Jørn Eggum, forbundsleder i LOs Fellesforbundet.

Også Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, reagerer.

– Stat og kommune har sprukket fullstendig. Dette kan forsure lønnsoppgjøret til våren, sier han.

Tallene fra TBU viser at mens de lokale lønnsoppgjørene i industrien har vært moderate, har det vært full lønnsvekst i offentlig sektor.

Lønnsfest i staten

Lønnsveksten for industrien ble på 3,1 prosent, en tidel under rammen som ble bestemt i lønnsoppgjøret i fjor vår.

Kan forsure årets lønnsoppgjør, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.
Kan forsure årets lønnsoppgjør, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. (Foto: Per Thrana)

– At det har vært moderate oppgjør lokalt i industrien, viser alvoret. Det indikerer at det er en felles forståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstager om at vi må ha moderasjon, fordi bedriftene er midt inne i en krevende omstilling, sier Lier-Hansen.

Moderasjon har det derimot ikke vært i staten.

Statsansatte ble lønnsvinner med en vekst på hele 3,8 prosent. Hakk i hæl følger kommuneansatte med en lønnsvekst på 3,5 prosent og helseforetak med en vekst på 3,4 prosent.

Trenden fortsetter

I fjor gikk Fellesforbundets leder Jørn Eggum hardt ut mot de ansatte i kommune og stat og sa at de måtte besinne seg i lønnsoppgjøret. Det brøt dermed ut intern splid i LO mellom Fellesforbundet og Fagforbundet.

Eggum er ikke nådigere i år.

– Nå er det viktig at offentlig sektor begrenser seg og legger frontfaget til grunn, sier den mektige forbundslederen.

En gjennomgåelse DN har gjort viser at offentlig forvaltning har hatt høyere lønnsvekst enn industrien fra og med 2015. Når 2019 inkluderes, blir det femte året på rad der offentlig sektor har høyest lønnsvekst.

– Etter at vi har vært gjennom et tøft oljeprisfall, har vi vist moderasjon i lønnsoppgjørene, men offentlig forvaltning har ikke holdt seg lojale til dette, sier Eggum.

«Kan forsure lønnsoppgjøret»

TBU skriver at vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng for statsansatte.

– Dette er et forsøk på bortforklaring. De har sprukket. Kommuneansatte og helseforetak ligger høyt de også. Det er en trend i oppgjøret om at områdene innen offentlig og halvoffentlig sektor er blitt lønnsledende, sier Lier-Hansen.

Han håper at Fellesforbundet er mer opptatt av å bevare industriarbeidsplassene enn å kompensere for forskjellen mellom lønnsutviklingen til industriarbeiderne og offentlig ansatte.

– Jeg håper de ikke kommer til å forsøke å få høyere lønnsvekst i år for å kompensere, men dette kan forsure lønnsoppgjøret, sier Lier-Hansen.

– Små forskjeller

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad ser ingen grunn til å overdramatisere lønnsveksten i offentlig sektor.

– Det er mange faktorer som spiller inn ved lønnsdannelsen, vi må blant annet huske på at mye forhandles lokalt. Folk bytter jobb, noen slutter og andre begynner, og så videre. Mange ulike grupper dekkes, og tallene lages ved at den totale lønnsmassen deles på antall årsverk, sier han.

Når tariffavtalene forhandles, da vet vi at dette koordineres med frontfagene, påpeker han.

– Jeg vil faktisk si at det er oppsiktsvekkende små forskjeller mellom sektorene tatt i betraktning av at mye av lønnsdannelsen foregår lokalt og at det skjer store endringer i sammensetningen i arbeidsstokken, sier Bjørnstad.

Han understreker derimot at det er viktig i de lokale lønnsoppgjørene at arbeidsgivere forholder seg aktivt til frontfagsmodellen.

– Det må være normen for alle grupper, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.