Torsdag morgen varslet industribedriften Elkem resultatnedgang på 25 prosent på grunn av handelskrigen. Elkem er ikke alene. NHOs siste økonomibarometer viser at norske eksportbedrifter er blitt vesentlig mer pessimistiske i løpet av de siste månedene.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum understreker at dette er tall som svinger mye.

– Det er et ganske stort fall i markedsutsiktene til eksportbedriftene, sier han.

Skiller seg ut

«Siden forrige kvartalsrapport har det fortsatt å dra seg til rundt oss», skriver NHO innledningsvis i sin siste økonomiske rapport, hvor de vier mye plass til global uro og handelskrig.

Likevel er budskapet klart: Svakere vekst og usikkerhet ute i verden ser så langt ikke ut til å påvirke stemningen i medlemsbedriftene deres.

NHOs økonomibarometer er basert på en undersøkelse blant medlemsbedriftene deres, og dette viser at norske bedrifter fremdeles har stor tro på fremtiden. Dette er i tråd med resultatene fra Norges Banks regionale nettverk som kom tidligere denne uken.

Likevel er det en type bedrifter som skiller seg ut i negativ retning, nemlig de bedriftene som er mest eksponert mot den globale utviklingen: eksportbedriftene.

Skylder på global uro

Veksten i norsk eksport holder seg fortsatt oppe, men NHOs eksportrettede medlemsbedrifter vurderer nå både nåværende markedssituasjon og markedsutsiktene som svakere enn i første kvartal.

Det er særlig forventningene til fremtiden som faller markant.

– Vi vet ikke hva bedriftene tenker, men vi tror dette skyldes global usikkerhet, sier Dørum.

Sjeføkonomen karakteriserer nedgangen i markedsutsiktene som «stor», men dette er tall som har svingt mye tidligere. Også for et drøyt år siden viste barometeret en tilsvarende nedgang.

– Svingningene kan skyldes at vi igjen har gått fra håp til frykt i handelskrigen, sier Dørum.

Stemningen vil ikke kollapse

NHO viser i rapporten til at USA har trappet opp handelskrigen med økt toll på import fra Kina og tiltak mot den kinesiske telegiganten Huawei.

«Verdenshandelen har stoppet opp. Usikkerheten har økt. Vekstanslagene for Norges handelspartnere er nedjustert», skriver NHO.

– Hva tenker dere fremover?

– Vi ser ikke for oss noen krise i global økonomi. Vi tror ikke det vi nå ser rundt oss, er begynnelsen på en kollaps, sier Dørum.

Vi ser ikke for oss noen krise i global økonomi. Vi tror ikke det vi nå ser rundt oss, er begynnelsen på en kollaps
Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum

NHO tror den økonomiske veksten for Norges handelspartnere vil falle til 1,7 prosent i år, fra 2,3 prosent i fjor. Spesielt lavere vekst i Europa, med Tyskland og Italia i spissen, trekker ned.

– Med dette som bakgrunn er det ikke utsikter til at stemningen i norsk næringsliv vil stige mye, men den vil heller ikke kollapse, sier Dørum.

Handelskrigen biter

NHO skriver at handelskrigen nå har begynt å bite. De viser til at USAs import fra Kina var 13 prosent lavere enn samme periode i fjor.

«Og handelskrigen smitter. Tysk industris ordreinngang har falt syv prosent det siste året. Stemningen i bedriftene går samme vei, ikke bare i Tyskland, men over hele Europa og i USA», skriver NHO.

Flertallet av de norske eksportbedriftene ser fremdeles lyst på både nåværende situasjon og fremtiden, noe som understøttes av at den faktiske eksportutviklingen fremdeles er god.

«Samtidig borger et relativt moderat lønnsoppgjør og en noe svakere krone for en videre bedring i norsk konkurranseevne. Endelig er bare mindre deler av norsk eksport direkte berørt av de verdikjedene som primært treffes av handelskrigen», skriver NHO. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.