Tirsdag la Norges Bank frem rapporten Regionalt nettverk, som er basert på intervjuer med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere.

Rapporten er en indikator på hvordan det står til i norsk næringsliv og hvilke forventninger bedriftene har til videre vekst.

Det blir klart at veksten i næringslivet har avtatt gjennom høsten, etter god aktivitet i sommer.

«Bedriftene ser for seg lavere aktivitet den nærmeste tiden, men en gradvis bedring frem mot våren», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Bedriftene betegner usikkerheten som fortsatt uvanlig stor, selv om det er mindre enn da korona traff i mars. Utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og smitteverntiltak, skriver sentralbanken.

– Naturligvis preger korona undersøkelsen. Siden usikkerheten er uvanlig stor legger vi mindre vekt på bedriftenes synspunkter enn normalt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

«Svakt»

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets beskriver rapporten som svak.

– Dette var enda svakere enn vi ventet på forhånd, selv om det skal sies at det er vanskelig å treffe på bedriftenes vurderinger og forventninger. Pandemien og tiltakene treffer ulikt, og det gjør det vanskelig å samle et nasjonalt aggregat som kan si noe om hvordan det står til samlet sett, sier hun.

I den ferske rapporten skriver Norges Bank at veksten blir trukket ned av lavere aktivitet i husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg, eksport og eksportrettet oljeleverandørnæring.

Bedriftene tror at reiserestriksjoner og strengere smitteverntiltak vil dempe aktiviteten i husholdningsrettet tjenesteyting, men samtidig bidra til høyt varekonsum.

– Regionalt nettverk er vanligvis en god indikator på bnp-vekst, og de siste tre månedene har veksten vært på rundt 0,3 prosent. De neste seks månedene venter bedriftene en vekst på rundt 0,2 prosent, noe som er svakt, men ikke uventet, sier Haugland.

En stadig forverret smittesituasjon i utlandet gjør også at mange av bedriftene tror det vil ta lang tid før eksportmarkedet normaliserer seg. Det ventes nullvekst det neste halve året.

– Isolert sett hjelper det for industrien med den svake kronen vi har nå, men vi får ikke det løftet når etterspørselen ligger brakk, sier Haugland.

Vanligvis er en svak krone gunstig for norsk eksport, fordi det gjør varen billigere i utlandet.

«Ikke mye å gripe fatt i»

Heller ikke sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets er spesielt overrasket over usikkerheten som kommer til uttrykk i den ferske rapporten.

– Det virker som bedriftene er ekstremt usikre på hva som venter. Generelt ser man for seg svakere tider på helt kort sikt, mens det vil bli en bedring når vi starter vaksinering. Det avhenger helt av pandemiens forløp.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.
Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. (Foto: Johnny Vaet Nordskog)

På spørsmål om det var noe som helst overraskende med dagens rapport, sier sjeføkonomen at det «ikke var mye å gripe fatt i».

– Siden mars har vi sett at hvor vanskelig det har vært å vurdere situasjonen og si noe om tiden fremover. I mars og april undervurderte man fallet som kom, mens oppgangen i sommer var det også vanskelig å si noe om.

Due-Andresen mener det heller ikke bare handler om hjemlige forhold.

– Vi ser at eksportbedriftene tror det vil ta tid før markedene blir normalisert. I tillegg til vaksinering her hjemme, er en liten, åpen økonomi som Norge avhengig av vaksineringsforløpet ute, og da handler det om hvor fort man får kontroll hos handelspartnerne.

Fallende investeringer i privat næringsliv

Samtidig anslår bedriftene en årslønnsvekst på 1,9 prosent i år og 2,4 prosent neste år. Forventningene til produksjon neste halvår er 0,1 mot 0,19 i forrige rapport.

«Bedriftene ser for seg at økte offentlige investeringer vil bidra til vekst, mens investeringene i det private næringslivet vil fortsette å falle. Bedriftene tror at reiserestriksjoner og strengere smitteverntiltak vil dempe aktiviteten i husholdningsrettet tjenesteyting, men samtidig bidra til høyt varekonsum», skriver Norges Bank.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener den ferske Regionalt nettverk-rapporten var akkurat som ventet. – Alle sitter og venter på at proppen skal trekkes ut slik at vi kan komme tilbake i virke igjen, sier han.
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener den ferske Regionalt nettverk-rapporten var akkurat som ventet. – Alle sitter og venter på at proppen skal trekkes ut slik at vi kan komme tilbake i virke igjen, sier han. (Foto: Nicklas Knudsen)

Mange av bedriftene er pessimistiske med tanke på en normalisering av eksportmarkedet sett i lys av en stadig forverret smittesituasjon globalt.

– At veksttakten har kommet ned er ganske naturlig. Da vi åpnet i sommer tok aktiviteten seg raskt opp, og så kom høsten med nye tiltak. Da var mye av den lette gjeninnhentingen allerede tatt, sier sjeføkonom Olsen.

Han understreker at næringer som luftfart og reiseliv ikke kommer til å hente seg inn igjen før det kommer en vaksine og folk flest har fått den.

– Det er avventende. Alle sitter og venter på at proppen skal trekkes ut slik at vi kan komme tilbake i virke igjen, sier Olsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.