Mandag morgen la Norges Bank frem sin årlige rapport hvor de vurderer sårbarheten og risikoen i det finansielle systemet. I rapporten peker de på hovedsakelig disse tre faremomentene:

  • Den høye og stadig økende gjeldsbelastningen til norske husholdninger.
  • Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017.
  • Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer.

Næringseiendomslån kan gi tap

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen trakk særlig frem at sårbarheten knyttet til næringseiendom har økt siden forrige rapport.

– Nesten halvparten av bankenes utlån til norske foretak er knyttet til næringseiendom. Det er en stor andel. Tap på sånne lån har vært lave i normale tider, men de er høye når det virkelig er krise. Siden sånne tilbakeslag skjer sjelden, kan banker som bruker modeller til å beregne risiko, undervurdere risikoen. Man kan risikere at modellene ikke går langt nok tilbake, sa han under en pressekonferanse.

Nicolaisen la til at Finanstilsynet krever at bankenes risikomodeller bygger på bankkrisen – noe han sier Norges Banks hovedstyre stiller seg bak.

– Banker som beregner egne modeller, bør tillegge tapserfaringer på kriser betydelig vekt for å gardere mot risikoen på porteføljene, sa han.

«Ikke de store endringene»

Kyrre Aamdal i DNB Markets mener rapporten viser at det ikke er mye som har endret seg det siste året.

– De trekker fremdeles frem høy gjeldsbelastning for husholdningene, og at den fortsetter å øke. Samtidig ser boligprisene ut til å ha stabilisert seg mer, riktignok på høye nivåer. Det bidrar til å dempe utsiktene for videre gjeldsvekst og ta ned risikoen på lang sikt, sier han og legger til.

– De peker også på at forskriften som regulerer utlån til boligformål har bidratt til å dempe prisveksten til boliger.

Aamdal viser videre til at bankene har mye utlån til næringseiendom.

– Det kan være litt ulik praksis på hvor mye kapital en del banker stiller bak utlånene til næringseiendom. Norges Bank anbefaler å bruke erfaringene fra tidligere kriser i denne vurderingen, påpeker seniorøkonomen.

Sårbarheten har økt det siste året

I rapporten legger Norges Bank vekt på at sårbarheten i den finansielle systemet har økt noe i løpet av det siste året.

Samtidig har bankene blitt mer robuste, og nye reguleringer fra myndighetene har begrenset låneopptakene i sårbare husholdninger.

Usikkerhetene for finansiell stabilitet er derfor samlet sett om lag uendret siden forrige rapport, skriver hovedstyret i Norges Bank i rapporten.

Konjunkturoppgangen fortsetter i utlandet, særlig i USA, hvor rentene er på vei opp. En gradvis normalisering av rentenivået kan dempe oppbyggingen av finansielle ubalanser, skriver Norges Bank videre.

– Faren for forstyrrelser utenfra er i første rekke knyttet til de pågående handelskonfliktene og forhandlingene om brexit, konkluderer sentralbanken.

Til tross for at Norges Bank det siste året har varslet at renten skal stige i tiden fremover, har gjeldsbelastningen fortsatt å øke i norske husholdninger. Høy gjeld betyr at risikoen øker for at husholdningene må stramme inn på forbruket dersom boligprisene faller eller rentenivået øker markert.

Gjeldsnivået i Norge har økt lenge, blant annet på grunn av de lave rentene.

Vi oppdaterer saken!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

–Vi kommer tilbake med et bedre navn snart
01:34
Publisert: