Tirsdag morgen la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem nye tall som viste omsetningen i detaljhandelen utenom salg av motorvogner falt med 0,7 prosent i september.

Redusert salg av dagligvarer og drivstoff bidro til nedgangen, ifølge SSB.

Med shoppefallet i september fortsetter den svake trenden som detaljhandelen har vært inne i de siste månedene.

På forhånd hadde DNB Markets ventet en oppgang på 0,2 prosent, ifølge deres makroøkonom Kyrre Amdal.

– Dette var klart svakere enn ventet, men vi skal huske på at disse tallene svinger mye, sier Amdal.

Strømpris har svekket kjøpekraften

Omsetningen i detaljhandelen viser hvor mye varer nordmenn kjøper. Privat forbruk er svært viktig for norsk økonomi, og står for rundt halvparten av verdiskapingen i landet.

I august steg detaljhandelen med 0,6 prosent, noe som var en etterlengtet opptur etter svak omsetning i de to foregående sommermånedene.

Etter omsetningsfallet i september fortsetter imidlertid den svake utviklingen, og ifølge SSB har den langsiktige trenden nå flatet ut etter en lengre periode med oppgang.

Kyrre Aamdal forklarer at tirsdagens tall underbygger bildet om en svakere utvikling for forbruket.

– Noe av dette er nok litt tilfeldig, men det er også slik at kjøpekraften til husholdningene er blitt svekket betydelig av høye strømpriser i år. Det kan nok være årsaken til den underliggende svake trenden, sier økonomen.

De fleste bransjer hadde omsetningsfall i september. I tillegg til dagligvarehandel og salg av drivstoff, bidro butikker med salg av fritidsbåter og sportsutstyr til nedgangen.

Tror på svakere vekst

Norges Bank har spådd en moderat vekst i forbruket over de neste årene, men ifølge Aamdal kan et lavere forbruk være med på å trekke ned den økonomiske veksten i tredje kvartal.

– Vi tror veksten i økonomien blir svakere til neste år enn i år, blant annet på grunn av dempet forbruksvekst. Tallene i dag peker mot et markert omslag, men det tror vi er mer tilfeldig, sier Aamdal.

Han understreker at det ikke trengs mer enn et par måneder med oppgang før den oppadgående trenden er tilbake, men at dersom nedgangen fortsetter, så må DNB Markets revurdere sine anslag fremover.

– De viktigste driverne bak privat forbruk er lønnsvekst og sysselsetting, og her har det ikke skjedd noe som tyder på videre fall. Derfor tror vi deler av det vi ser i dagens tall er støy, og at andre deler er midlertidige faktorer, sier Aamdal. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette bør unge vite om finansiell sårbarhet
Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen gir råd om hva unge bør gjøre når det kommer til lån og den økonomiske situasjonen i Norge.
01:22
Publisert: