Mandag mottok finansminister Siv Jensen den årlige rapporten til Det internasjonale pengefondet (IMF), som vurderer norsk økonomi og den økonomiske politikken.

I en årrekke har IMF trukket frem boligprisene som den største risikofaktoren for norsk økonomi. Nå er de mindre bekymret enn tidligere.

– Boligprisveksten har sakket farten det siste året. Det er en god ting, fordi de har vokst for raskt tidligere, sier IMF-representant Jacques Miniane.

Anbefaler å beholde forskrift

IMF mener boligmarkedet har gått inn for en «myk landing», og at dette i stor grad skyldes myndighetenes reguleringer.

De mener fremdeles at norske boligpriser er høye, men at de er mindre overvurdert enn for ett år siden. I tillegg trekker IMF frem at gjeldsbyrden til norske husholdninger er blant de høyeste i verden, og derfor anbefaler de å beholde boliglånsforskriften.

Boliglånsforskriften ble innført i 2016 og gjør at du ikke kan ta opp et boliglån som er mer enn fem ganger inntekt før skatt. Du må også ha en egenkapital på minst 15 prosent.

I fjor sommer ble forskriften forlenget til ut 2019.

– Vi er fremdeles bekymret for det norske boligmarkedet, understreker IMF-representant Jacques Miniane.

Han tror fortsatt at norske boligpriser er overvurdert med opp til ti prosent.

Næringseiendom er ny bekymring

Nytt av året er at IMF trekker frem eiendomsmarkedet som en av deres største bekymringer.

Prisene på næringseiendom har steget med 50 prosent på ti år. Det er svært sterk vekst sammenlignet med andre europeiske land, bortsett fra Sverige.

Også Norges Bank trekker frem næringseiendom som en av de største risikofaktorene for norsk økonomi, og nylig skrev DN at utenlandske investorer har mistet interessen for norsk næringseiendom, fordi det er blitt for dyrt.

– Jeg deler IMF-delegasjonens bekymring for at utviklingen i eiendomsmarkedene og i husholdningenes gjeld kan utgjøre en risiko for norsk økonomi. Samtidig er det gledelig at delegasjonene mener at boligmarkedet er blitt mindre overpriset det siste året, sier Siv Jensen.

– Regjeringen har innført tiltak for å dempe veksten i husholdningenes gjeld og de galopperende boligprisene, som særlig rammet førstegangskjøpere. Vi ser nå at disse virker, fortsetter finansministeren.

Spår god vekst

IMF spår fortsatt oppgang i norsk økonomi, med en bnp-vekst på 2,5 prosent i år og 2 prosent til neste år. Det er en prognose som i all hovedsak er på linje med Norges Bank og Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det går veldig bra i Norge, og det er bemerkelsesverdig når det ikke går så bra i resten av verden, sier Miniane.

Nettopp fordi det er gode tider, mener IMF det er tid for å ta tak i langsiktige utfordringer.

– Dette er gode tider. Dere må dra nytte av disse tidene, sier Miniane.

IMF gir regjeringen ros for å ha fått ned oljepengebruken de siste årene, men fremover anbefaler de å stramme inn ytterligere for å skape rom for å møte fremtidige tilbakeslag i økonomien og demografiske utfordringer.

Miniane viser til at handlingsrommet er mindre nå enn i 2014, da norsk økonomi kom seg relativt greit gjennom oljekrisen takket være ekspansiv pengebruk.

I tillegg er IMF opptatt av demografiske endringer.

– Befolkningen kommer til å bli eldre. Det betyr at hvis dere ikke gjør noe, så vil arbeidsstyrken bli mindre, sier Miniane.

Han viser spesielt til at relativt mange mottar helserelaterte ytelser i Norge sammenlignet med andre land.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.