Frykten rår i de globale markedene. Handelskrig, brexit og en global vekstbrems rammer flere av nabolandene våre, men norsk økonomi har ingen ting å frykte. Dette skriver økonomene i Nordea Markets i deres siste rapport om de økonomiske utsiktene.

– Norsk næringsstruktur gjør at vi i stor grad går klar av den svakheten vi nå ser i mange av nabolandene våre, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i rapporten.

Bruce mener oljeinvesteringer og privat forbruk vil holde farten oppe i norsk økonomi fremover.

Ikke utsikt til nedgang

Tyskland og Storbritannia har to ting til felles: Utviklingen i industrien deres har ikke vært dårligere på syv år, og de er to av landene som kjøper flest varer og tjenester fra Norge. Også hos mange andre av våre viktigste handelspartnere, som USA, Kina og Sverige, går det dårligere.

Det er særlig industrien som svekkes, og frykten er at svekkelsen vil smitte over på resten av økonomien.

– I Norge er situasjonen en annen. Industriproduksjonen har skutt fart i år og selv om farten nok vil dabbe noe av de neste årene, er det ikke utsikter til noen nedgang. Det er derfor ikke grunn til å tro at norsk økonomi skal rammes av den type svakhet vi nå ser i mange andre land, skriver Bruce.

Spår renteheving

Nordea Markets spår derfor en fremdeles sterk økonomisk vekst på 2,3 prosent i år og 2,1 prosent i 2020, målt ved brutto nasjonalprodukt. Også arbeidsledigheten, som i dag er på sitt laveste på ti år, vil fortsette å falle, ifølge meglerhuset.

Derfor tror Nordea Markets – i motsetning til mange andre – at Norges Bank vil heve styringsrenten på rentemøtet i september, og en gang til i 2020.

Sentralbanken hever renten for å unngå for høy inflasjon, som kan oppstå hvis presset i arbeidsmarkedet blir for stort.

Økonomene i Nordea mener mange vil fortsette å komme i jobb de kommende årene, som betyr at presset i arbeidsmarkedet øker.

– For mange bedrifter vil mangel på arbeidskraft bli en hovedutfordring, skriver Bruce.

For mange bedrifter vil mangel på arbeidskraft bli en hovedutfordring

Forbruk og olje

Bruce forklarer at årets svært sterke vekst i oljeinvesteringene vil avta, men trolig ikke før i 2021, og også da forventer han en svak vekst for oljebransjen. Oljeleverandørene øker kapasiteten sin i år takket være de høye investeringene, og legger derfor til rette for økt eksport av olje og gass i årene fremover.

– Det finnes selvsagt en del eksportorienterte næringer som vil merke at det går svakere ute, selv om den svake kronen nok vil dempe effekten, skriver Bruce.

Sjefanalytikeren tror likevel ikke at disse næringene er store nok til å hindre at veksten i norsk økonomi samlet blir god.

I tillegg til oljeinvesteringene vil nordmenns private forbruk holde den økonomiske veksten oppe, ifølge Nordea Markets.

– Økt sysselsettingsvekst, lav ledighet og tiltagende reallønnsvekst tilsier økende optimisme. Det trekker i retning av økt forbruk og lavere sparing, skriver Bruce.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.