Den sterke utviklingen i norsk industriproduksjon fortsetter, i rake motsetning til utviklingen i resten av verden. Dette kommer frem i tall som Statistisk sentralbyrå la frem fredag morgen.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets advarer mot å stirre seg blinde på de positive tallene.

– Det er unyansert å si at norsk industri er uberørt av det som skjer der ute, sier økonomen.

Begravd i statistikken ligger det, ifølge Hov, nemlig en langt mer urovekkende trend som SSB ikke nevner med et ord: Produksjonen for tradisjonell industri faller.

«Ikke uberørt»

For en av norsk industris største næringer, næringsmiddelindustrien, som produserer mat- og drikkevarer, har produksjonen falt nesten to prosent det siste året.

Enda verre er det for de bedriftene som produserer kjemiske råvarer. Her har produksjonen falt ni prosent det siste året.

– Aktiviteten i industrien som ikke leverer til petroleumssektoren bremser en god del, sier Hov, og forklarer dette med det som skjer i Europa, som er et viktig eksportmarked for norsk industribedrifter.

Ekspertene uenige

Uttalelsen fra Hov står i sterk kontrast til prognosene Nordea Markets kom med tidligere denne uken. Meglerhuset gjorde et poeng ut av å sammenligne tysk og norsk industriproduksjon, som går i hver sin retning. Mens det går nedover med tysk industri, er det kraftig vekst i norsk industri.

– Det er ikke grunn til å tro at norsk økonomi skal rammes av den type svakhet vi nå ser i mange andre land, uttalte Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.

Dette er hov uenig i. Han mener deler av norsk industri allerede merker nedgangen i Europa.

– De delene som er eksponert mot Europa har allerede slakket farten, sier han.

«Vil bremse kraftig»

Dersom man sammenligner veksten i tysk industriproduksjon med veksten i produksjonen for den tradisjonelle norske industrien, ser man noen fellestrekk:

Begge har falt markant siden desember 2017.

Tysk industriproduksjon har riktig nok falt vesentlig mer enn den norske, men utviklingen er sammenfallende. Akkurat det er ikke noe nytt. Utviklingen i tradisjonell norsk industri og tysk industri har gått hånd i hånd i flere tiår.

Den petroleumsrettede industrien har derimot utviklet seg svært annerledes. Den avhenger mer av oljeinvesteringene, som i år kan komme til å vokse med rundt 15 prosent, ifølge SSB. Det gir økt aktivitet for blant annet bedrifter som bygger oljeplattformer, og det er dette som driver oppgangen i norsk industriproduksjon i år.

SSB tror oljeinvesteringene vil falle allerede i til neste år, og det vil gi lavere aktivitet også for den petroleumsrettede industrien, understreker Hov. Sammen med fortsatt laber utvikling i Europa, kan det bli tøft for norsk industri.

– Hvis du legger sammen dette, ser vi at industriveksten vil bremse kraftig til neste år, sier seniorøkonomen.

Spår flere arbeidsledige

I SSBs prognoser som kom torsdag denne uken spår de et taktskifte i norsk økonomi. Nøyaktig når taktskiftet kommer, er byrået usikker på, men det vil blant annet slå ut i lavere vekst og litt høyere arbeidsledighet.

– Jeg vil ikke overdramatisere, vi spår en veldig liten oppgang i ledigheten, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSB mener mye av årsaken til dette taktskiftet kommer utenfra. På spørsmålet om hvordan den globale svekkelsen vil ramme norsk økonomi, svarer von Brash:

– Nesten alle industrinæringer har en høy eksportandel, og de vil merke dette.

– Tror dere svekkelsen ute vil ramme norsk industri og andre eksponerte næringer på den måten at det leder til permitteringer og oppsigelser?

– Det har ikke vi skrevet noe om i rapporten vi kom med nå, sier von Brasch, og presiserer at selv om de spår økt ledighet, vil ledigheten fremdeles ligge på et lavt nivå. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.