Mandag morgen kom Nordea Markets med nye prognoser på hvordan det tror koronaviruset vil ramme norsk økonomi.

– I år kan brutto nasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge falle mellom tre og ti prosent, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i et notat.

Sjeføkonomen understreker at det er svært krevende å lage prognoser for tiden, og at analysen heller burde ses som tre mulige scenarioer blant mange.

I hovedscenarioet deres faller bnp med 6,2 prosent i år. Så lenge Statistisk sentralbyrå (SSB) har ført statistikk over dette, det vil si siden 1979, har aldri norsk økonomi gått så kraftig tilbake.

«En stor del står stille»

Olsen viser til at norske myndigheter nå har innført de strengeste begrensningene vi har opplevd siden Annen verdenskrig.

– Vi er nå i et unntakssituasjon med en hverdag som de fleste av oss aldri har opplevd tidligere. Smitteverntiltakene er iverksatt for å hindre en overbelastning av helsevesenet og dermed redde liv. Samtidig har de store konsekvenser for økonomiene. En stor del av både norsk økonomi og verdensøkonomien står nå helt stille, skriver Olsen.

Når økonomer skal måle utviklingen i norsk økonomi, foretrekker de å se bort ifra aktiviteten på norsk sokkel. Inntektene herfra går uansett rett inn i Oljefondet.

Tiltakene er avgjørende

Økonomene i Nordea anslår at aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi nå og de neste ukene vil være rundt 15 prosent lavere enn den ville vært uten koronaviruset.

Med dette som utgangspunkt har de laget tre scenarioer for norsk økonomi.

– Forskjellene mellom scenarioene blir i stor grad bestemt av hvor lenge myndighetene velger å fastholde de ulike smitteverntiltakene og av folks tilpasning når tiltakene oppheves.

Her er de tre scenarioene:

  • Optimistisk V-formet scenario: bnp faller 2,7 prosent i år og stiger 4,5 prosent til neste år.
  • U-formet hovedscenario: bnp faller 6,2 prosent i år og stiger 7,3 prosent til neste år.
  • Pessimistisk L-formet scenario: bnp faller 10,1 prosent i år og stiger 5,3 prosent til neste år.

I løpet av de siste 40 årene har norsk økonomi aldri gått tilbake med tre prosent på ett år. Den verste krisen var på slutten av 1980-tallet. Da falt bnp med 1,2 prosent i 1988 og 1,5 prosent året etterpå.

Tilbake ved årsslutt

I hovedscenarioet legger økonomene i Nordea til grunn at smitteverntiltakene varer til midten av mai, før de gradvis slippes opp.

For første gang på 20 år har grønnsaksdyrkeren fått jobbsøknader fra nordmenn
Koronapandemien gir grønnsaksdyrker Bjørge Madsen utfordringer som han ikke trodde ville komme.
03:46
Publisert:

– Samtidig legger vi til grunn at befolkningen vil være mer tilbakeholdne i sin adferd en god stund. I dette alternativet antar vi at livet er tilbake til en slags «normal» ved utgangen av året, skriver Olsen.

I dette scenarioet vil veksten i norsk økonomi bli høy allerede til neste år, men bnp vil fremdeles være på et lavere nivå enn det lån an til før koronakrisen.

– Når tiltakene gradvis slippes opp vil mange komme nokså umiddelbart komme tilbake i arbeid, likevel tar det i dette scenarioet tid før ledigheten kommer ned, skriver Olsen.

Som gjennomsnitt for i år vil ledigheten være på rundt seks prosent, mens den ved utgangen av 2021 vil falle til i overkant av tre prosent. Det er rundt et prosentpoeng høyere enn ved inngangen til i år.

Kan ikke lempe enda

Mens antall nye smittede øker kraftig i Sverige, er bildet noe mer blandet i Norge, viser de siste tallene fra Folkehelseinstituttet. Marlene Granerud, makroøkonom i Swedbank, skriver i en rapport at de tror digital smittespredning vil bli innført, og at myndighetene også må vurdere portforbud.

Bruker data for å sjekke om mange gir blaffen i hytteforbudet. Resultatet er entydig
– Fra hytteforbudet ble innført 19. mars ser vi at det er så og si ingen som reiser fra Oslo til Ringebu.
01:54
Publisert:

– Det ser ut som tiltakene har hatt effekt, men ikke til at de kan heves enda, skriver hun.

Hun viser til at foreløpig utvikling over antall innlagte på sykehus er i tråd med FHIs scenario der tiltakene har effekt, men ikke så god effekt at vi kan lempe på tiltakene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.