De økonomiske utsiktene er blitt vesentlig svekket både i USA, Kina og Europa de siste månedene, eller som NHO skriver i sin rapport som de la frem onsdag morgen:

«Nå butter det litt imot rundt oss.»

Likevel går det ganske bra med norsk økonomi, og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum spår derfor en vekst på 2,5 prosent i år, noe som er litt høyere enn i fjor.

Lønnsmoderasjon har vært viktig

Det er hovedsakelig én årsak til at norsk økonomi fortsetter å gå bra, selv om de landene vi selger varer og tjenester til er i ferd med å sakke farten.

Oljebransjen er i ferd med å gjøre «comeback» for alvor, fem år etter at det kraftige oljeprisfallet gjorde at flere titall tusen norske oljearbeidere mistet jobben.

«Aktivitetsveksten dras opp av en anslått økning i oljeinvesteringene på ti prosent, drevet av økte oljepriser og store kostnadskutt», skriver NHO i rapporten.

Samtidig er det nå også andre deler av økonomien som bidrar til oppgang, og nå tror NHO at økte investeringer også i norske bedrifter vil bidra til sterkere økonomisk vekst.

– Norsk industri ble hardt rammet av oljeprisfallet for noen år siden. Nå går det bedre. Bakgrunnen er bedret konkurranseevne som følge av lønnsmoderasjon og svakere kronekurs, noe sterkere markedsvekst utenlands og økte oljeinvesteringer som følge av kostnadskutt, store enkeltprosjekter og høyere oljepris, sier Dørum.

«Inntjeningen er lav»

Det er spesielt én næring som kan se frem mot en kraftig investeringsvekst.

Da Statistisk sentralbyrå kom med sin kvartalsmessige investeringstelling i februar, kunne byrået melde at investeringene i norsk industri kan bli 30 prosent høyere enn i fjor.

Nivået på investeringene i industrien har ikke vært så høyt siden 2008.

NHOs økonomiske barometer viser at bransjen selv ikke har vært så optimistisk på flere år. Ut ifra undersøkelsen organisasjonen gjør blant sine medlemmer, kommer det frem at en økende andel av industribedriftene nå planlegger å øke investeringene.

Likevel mener Dørum at bildet for industrien fremdeles er blandet:

– Inntjeningen er lav. Stemningen i oljeleverandørbedriftene er bare så vidt på plussiden. Utsiktene utenlands er blitt mer usikre i det siste.

Bra at andre motorer kan overta

– At industrien nå varsler økte investeringer, er gledelig. Det avspeiler bedringen i næringen, økende kapasitetsutnytting og forventninger om fortsatt bedring fremover. De nærmeste årene ligger det an til lavere vekst i offentlig etterspørsel og i boliginvesteringene. Da er det bra for aktiviteten at andre motorer – som bedriftsinvesteringene – kan overta, sier Dørum.

Også andre næringer varsler økte investeringer.

«Gjennom fjoråret var det stadig flere medlemsbedrifter som rapporterte at de ville øke investeringene fremover», skriver NHO.

Kontaktene i det regionale nettverket til Norges Bank har også varslet økte investeringer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik gikk det da Nicki Minaj fikk spørsmål om Tidal-avsløringene
00:26
Publisert: