Bankene skrudde opp rentene på boliglån i første kvartal i år, og ikke nok med det. I andre kvartal venter de den kraftigste renteoppgangen på en årrekke. Dette kommer frem i utlånsundersøkelsen som Norges Bank la frem torsdag formiddag.

Renteoppgangen kommer fordi Norges Bank satte har satt opp renten to ganger det siste halvåret, først i september i fjor, og så igjen i mars i år.

Sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, Kari Due-Andresen, mener renteoppgangen så langt ikke har vært til ulempe for folk flest, men mener at den har bremset boligmarkedet noe.

– Renteoppgangen har allerede slått ut i boligmarkedet. Bare det at renten ikke faller lenger er bremsende i seg selv, sier hun.

Trolig kraftigste på ti år

De fleste bankene varslet sine lånekunder om en økning i boliglånsrenten i fjor høst, men samtidig viser rentestatistikken til Statistisk sentralbyrå at mange likevel ble spart for renteoppgangen.

Det vil ikke skje etter rentehevingen i mars, skal vi tro bankene selv.

Etter at Norges Bank satte opp renten i mars, har de fleste bankene varslet en ny renteoppgang på 0,25 prosentpoeng. Bankene må vente seks uker fra de varsler om renteoppgang til de iverksetter denne for eksisterende lånekunder, derfor fikk de færreste merke renteoppgangen før i april.

Etter denne rentehevingen vil de fleste ha en rente på boliglånet sitt på mellom 2,5 og 3,0 prosentpoeng. De beste lånekundene vil likevel ha enda lavere rente.

Hvor høy boliglånsrenten kan bli, er usikkert, men Norges Bank anslår at denne vil stige til rundt 3,5 prosent i løpet av de neste tre årene.

Ifølge undersøkelsen til Norges Bank venter bankene nå den kraftigtste renteoppgangen siden undersøkelsesperioden begynte i 2016. Også i fjor høst ventet de en like kraftig renteoppgang, men når fjerde kvartal var over, viste det seg at renteoppgangen ble mindre enn ventet.

Sist gang styringsrenten steg, var i 2011, og derfor er det trolig nærmere ti år siden forrige gang bankene forventet en like kraftig renteoppgang.

Tror folk tar høyde for renteoppgang

Due-Andresen påpeker at renteoppgangen er beskjeden, også hvis vi får en tredje renteheving i år, og at folk flest likevel vil få bedre råd.

– Husholdningene kommer positivt ut av det, vi regner med at de kommer til å få økt sin reelle inntekt i løpet av året, sier hun.

Grunnen til at Norges Bank setter opp renten, er at det går bedre med norsk økonomi og at lønningene stiger. Meningen er at økte lønninger skal mer enn oppveie økte renteutgifter.

Handelsbanken tror ikke neste renteoppgang kommer før til høsten.

– Vi regner med at bankene følger etter, så da blir det tre knepp opp for boliglånsrenten. Det er tross alt ikke veldig mye. Jeg tipper at de som kjøper bolig nå, tar høyde for at renten skal enda litt videre opp, fortsetter sjeføkonomen.

Konkurransen mellom bankene fortsatte å øke i første kvartal, og dette er trolig en av årsakene til at flere ble spart for rentehevingen i fjor høst.

Konkurransen har vært økende eller på stedet hvil de siste syv kvartalene, ifølge undersøkelsen.

Parallelt har bankene rapportert om noe fallende marginer på utlån de foregående fem kvartalene. I andre kvartal tror de derimot på økte marginer.

Lavere interesse for fastrente

De fire foregående kvartalene har bankene meldt om en stadig økende interesse etter fastrentelån hos norske boliglånskunder, men i første kvartal i år var det en liten nedgang i interessen for denne type lån.

Samtidig venter bankene at noen flere ville be om fastrente i månedene fremover.

Forrige gang interessen rundt fastrentelån økte like mye som den har gjort det siste året, var i 2015. Da var det mange som opplevde at boliglånsrenten falt under tre prosent for første gang.

Ellers var det få endringer i første kvartal, hverken i etterspørsel etter lån etter kredittpraksis, melder bankene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.