Norsk økonomi har nådd toppen for denne gang, og OECD spår lavere vekst i årene fremover.

Det kommer frem i den siste utgaven av rapporten «World Economic Outlook» som ble lagt frem tirsdag.

Lav arbeidsledighet og lite ledig kapasitet i økonomien vil holde igjen veksten. Det er en av årsakene til at OECD justerer ned anslagene for veksten i fastlandsøkonomien målt i brutto nasjonalprodukt for både 2019 og 2020.

Siden forrige rapport i november har OECD tatt ned de prosentvise vekstanslagene med to tideler i år og en tidel for neste år.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er en tenketank for de industrialiserte landene i verden.

Lav ledighet begrenser

I løpet av det siste året har den registrerte arbeidsledigheten ifølge Nav falt til det laveste nivået på ti år — 2,3 prosent. En konsekvens av at ledigheten er lav, er at det er vanskeligere for bedriftene å få ansatt flere.

Dette er noe som vil begrense den økonomiske veksten fremover, ifølge OECD.

Til tross for at de spår lavere vekst, vil utviklingen fremdeles være så god at ledigheten vil fortsette å falle, og det blir enda vanskeligere for bedriftene å utvide virksomheten.

«Dette vil gi høyere lønnsvekst», skriver OECD, og fortsetter:

«Et strammere arbeidsmarked blottlegger problemer med tilbudet av arbeidskraft».

OECD viser også til rapporten fra sysselsettingsutvalget som kom tidligere i år, og som kom med flere forslag for å få ned det høye nivået på sykefravær og bruk av offentlige ytelser.

«Søkt beskrivelse»

Sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, Kari Due-Andresen, er ikke enig i vurderingen til OECD.

– At kapasitetsutnyttingen eller arbeidsmarkedet skal være et problem for norsk økonomi nå, synes jeg er en søkt beskrivelse, sier hun.

Hun medgir at veksten i arbeidsstyrken vil begrense utviklingen i enhver økonomi, men mener ikke dette er et spesielt stort problem i Norge nå.

– Bedriftene selv sier at de ikke har særlige problemer med å få tak i arbeidskraft, sier hun, og viser til undersøkelsen Regionalt nettverk som Norges Bank gjennomfører fire ganger i året.

I denne undersøkelsen kommer det frem at en økende andel bedrifter melder om at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen, men i et historisk sammenheng er andelen fremdeles lav.

At ledigheten ifølge Nav er på det laveste på ti år, kan forklares med at flere har falt ut av arbeidsstyrken og at den ledigheten i en normalsituasjon nå trolig er lavere enn for ti år siden.

Tre hovedtrusler

Selv om OECD spår at oppturen i norsk økonomi vil fortsette, peker de på tre hovedtrusler:

  • Boligmarkedet/boliggjeld
  • Oljeprisfall
  • Økonomisk nedtur i Europa

«Myndighetene må være på vakt overfor risikoen knyttet til boligmarkedet og boliggjeld», står det i rapporten.

OECD har i en årrekke advart mot risikoen for et boligprisfall i Norge, men denne advarselen er nå tonet ned, ettersom veksten i boligprisene har flatet ut.

I tillegg trekker de frem to andre trusler: Et oljeprisfall og en økonomisk nedtur i Europa.

Europeisk økonomi med Tyskland i spissen har sakket kraftig ned på farten det siste året, blant annet på grunn av handelskrigen, og en videre nedtur i Europa vil kunne svekke norsk eksport, mener OECD.

Svakere global vekst kan også svekke oljeprisen, noe som vil gå ut over norsk økonomi, selv om petroleumssektorens kostnadsreduksjoner har gjort økt motstandsdyktigheten mot et slikt sjokk. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.