Norges Bank satte opp styringsrenten fra 0,75 til 1,00 prosent torsdag formiddag, men det var større spenning knyttet til hva sentralbanksjef Øystein Olsen ville si om fremtiden.

For å gi en indikasjon på hvordan sentralbanken ser for seg at renten skal endres i årene fremover, gir de ut en rentebane. Det er denne de fleste økonomene er opptatt av.

Rentebanen som Norges Bank publiserte torsdag formiddag, er hevet på midten, mens den indikerer en lavere rente mot slutten av treårsperioden enn tidligere.

– Betyr dette at Norges Bank fremskynder renteoppgangen?

– Ja. Det gjør de absolutt. De senker rentebanen lenger ut. Det er absolutt en fremskynding. De hever rente litt mer tidlig og litt mindre lenger frem, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

– Skikkelig tvist av rentebanen

Samtidig spår Norges Bank at det vil gå vesentlig bedre med norsk økonomi i år enn tidligere antatt. De legger nå til grunn en økonomisk vekst på 2,7 prosent, mens de tidligere har spådd en vekst på 2,3 prosent.

De spår en lønnsvekst på 3,3 prosent, noe som er en tidel høyere enn tidligere antatt.

Erica Blomgren Dalstø.
Erica Blomgren Dalstø. (Foto: Elin Høyland)

– Banen synes jeg ser litt mer «haukete» (renten må være høy for å holde bukt med inflasjonen, red.anm.) ut enn vi hadde trodd. De reviderer opp den nærliggende utsikten til å signalisere en viss mulighet for ytterligere to rentehevinger i år. Man gir klar beskjed om at renten skal videre opp i løpet av neste år, men er mer forsiktig med de lange utsiktene, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

– Det er en skikkelig tvist av rentebanen. Egentlig er det en fornuftig bane med de sterke utsiktene vi har i Norge, sier hun.

Gikk fra fem til seks sist

Forrige gang sentralbanken kom med en rentebane, var i desember i fjor. Da justerte Olsen rentebanen ørlite ned.

I desember indikerte rentebanen fem rentehevinger over de neste tre årene, noe som var en renteheving mindre enn tidligere varslet.

Det ville gitt en styringsrente på to prosent mot slutten av 2021, og en boliglånsrente på rundt fire prosent.

DNs rentepanel har gått gjennom hvilke faktorer som har endret seg siden desember. Hovedkonklusjonen er at det er flere innenlandske faktorer som taler for en oppjustert rentebane, det vil si en raskere renteoppgang:

Prisveksten har økt, kronen er svak, og oljeprisen er høy.

Samtidig har de økonomiske utsiktene svekket seg flere steder ute i resten av verden, og det taler for en nedjustering av rentebanen.

– Den så ikke vi helt komme

Magne Østnor i DNB Markets mener det overraskende med dagens beslutning finnes i det såkalte renteregnskapet. Her regner Norges Bank på utviklingen i norsk økonomi siden sist rentemøte og lar en modell si noe om hvor mye det betyr for rentebanen. Rentebanen som kom ut denne gangen indikerer at renten skal heves i juni, september og kanskje i desember.

Men Norges Bank vil tenke selv.

– De gjør en veldig stor skjønnsmessig justering de nærmeste tre kvartalene. De sier de ikke skal heve så mye og vurderer det dit hen at det er viktig å trå varsomt, sier Østnor, som synes det var overraskende at faktorene i sum trakk så mye opp.

– Norges Bank ser også for seg en del svakere inflasjonsbilde der ute og det skyldes i all hovedsak at marginene i næringslivet har vært svakere enn ventet. Dette trekker rentebanen litt lenger ned frem i tid. Den så ikke vi helt komme, sier Østnor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN skulle lage en hyggelig sak om eldre som gjør karriere sent i livet. Plutselig merket vi at noe var galt
– Så ble han lagt på en båre i sykebilen, og forsvant.
08:26
Publisert: