Når oljeinvesteringene faller er det privat forbruk som skal holde veksten i norsk økonomi oppe, ifølge en ny rapport fra Nordea Markets som tar for seg de økonomiske utsiktene fremover.

For mens den økonomiske veksten skal stabilisere seg på et varig, lavt nivå, kan nordmenn flest glede seg over den høyeste lønnsveksten siden 2013.

– I fjor var første gang på fem år at kjøpekraften økte, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen.

Nå tror han og resten av analytikerne i Nordea Markets at lønnsveksten vil bli enda bedre i år og til neste år.

Stoler på norske forbrukere

I rapporten tegner Olsen et bilde av at norsk økonomi er i balanse, med lav arbeidsledighet, gode lønnsoppgjør og en styringsrente som blir liggende i ro.

– Nå går vi inn i en periode med mer moderat vekst, på linje med trendveksten, skriver Olsen.

Til tross for at han ser for seg et fall i oljeinvesteringene i 2021, tror han at norsk økonomi vil fortsette å vokse med 1,8 prosent i år og 1,6 prosent til neste år.

– Selv om veksten avtar, er det langt fra noe krisescenario for norsk økonomi vi tenger, skriver sjeføkonomen.

Kollega og analytiker Dane Cekov kommenterer:

– Norske forbrukere vil holde veksten oppe.

Ledighetsfall og lønnsvekst

Nordmenn flest har ikke fått noe særlig bedre råd siden før oljekrisen inntraff i 2014.

– Fra 2013 til 2018 stor reallønnen for den gjennomsnittlige arbeidstageren stille, skriver Olsen.

Sjeføkonomen forklarer dette med både lav lønnsvekst og tidvis høy prisvekst som følge av kronesvekkelse og høye strømpriser. I fjor steg lønnsveksten, og nordmenn flest fikk bedre råd. Likevel var veksten i privat forbruk svak, noe Olsen forklarer med at Norges Bank satte har satt opp styringsrenten fire ganger.

Nå sier sentralbanksjefen selv at de er ferdige med renteøkningene. Samtidig spår Nordea Markets at arbeidsledigheten skal falle videre til 3,5 prosent de neste to årene. I dag er ledigheten på 4,0 prosent.

Lav ledighet vil gi fortsatt høy lønnsvekst, fordi arbeidstagerne da må konkurrere om arbeidskraften.

– Det vil gi støtte til god vekst i det private forbruket fremover.

DNB Markets noe uenig

Også DNB Markets kom nylig med nye og oppdaterte prognoser for norsk økonomi. De forklarte noe av den svake forbruksveksten i fjor med at bilsalget falt betraktelig mot slutten av året.

Også DNB Markets spår høyere lønnsvekst i årene fremover, men ikke like høye lønnsvekst som Nordea Markets tror på. Økonomene i DNB mener i tillegg at nordmenn vil bruke mye av disse pengene på å spare mer i stedet for å shoppe.

«Selv om perioden med høy gjeldsoppbygging ser ut til å være over, skal avdrag på den høye gjelden betjenes. Dette gir utslag i form av økt sparing. Pensjonsreformen gjør i dessuten at flere husholdninger kommer til å opprette private pensjonssparingsordninger i årene som kommer», skrev meglerhuset i sin rapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.