Hvis vi slutter å lete etter olje på norsk sokkel – slik flere av våre unge politikere nå foreslår – vil flere tusen nordmenn miste jobben, mens lønnsveksten blir lavere.

Økonomien vil bli svekket, og Oljefondet vil gå glipp av milliardinntekter.

Likevel er økonomene uenige i hvor dramatiske konsekvensene vil bli, og hvor raskt de vil ramme.