Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk fortsetter å melde om lavere vekst gjennom vinteren. Eksportbedriftene rapporterer om den svakeste veksten siden 2009 de siste tre månedene.

Tollbarrierer og svakere vekst i utlandet er hovedårsaken til den svake eksportveksten.

Sentralbanken skriver videre at spredningen av koronaviruset har økt etter at den ordinære intervjurunden ble gjennomført, og derfor har de gjennomført en ekstraordinær ringerunde.

– Virusutbruddet og tiltakene for å begrense spredningen ser ut til å få konsekvenser for store deler av næringslivet, blant annet i form av redusert etterspørsel og forsinkede vareleveranser. Over en tredjedel av bedriftene som deltok i ringerunden har nedjustert vekstutsiktene sine de siste ukene, skriver sentralbanken.

Laveste vekst på tre år

Denne ringerunden ble gjennomført 4. – 6. mars, og 82 bedrifter ble oppringt.

– De siste informasjonen tyder på at virusutbruddet vil dempe aktiviteten i norsk næringsliv fremover, skriver sentralbanken.

Foreløpig er det redusert reiseaktivitet og lavere besøkstall i butikkene som demper aktiviteten men, men ifølge bedriftene er forsinkede leveranser også en økende utfordring.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, merker seg at bedriftene meldte om lavere vekst allerede før viruset begynte å spre seg i Europa.

Resultatene fra den ordinære undersøkelsen viser at bedriftene melder om den laveste veksten på tre år.

Veksten ble dempet at svak etterspørsel fra eksportmarkedene, lavere boligbygging og redusert omsetning i butikkene.

Innført ansettelsesstopp

Effekten fra koronaviruset kommer på toppen av dette igjen.

– En tredjedel sier de har nedjustert vekstutsiktene. Det er ikke så lett å oversette til tall, for vi vet ikke hvor mye de har endret utsiktene. Uansett indikerer dette at veksten blir enda svakere enn tallene i den opprinnelige undersøkelsen viser, sier Jullum.

Mange av bedriftene er også bekymret for at høyere sykefravær vil kunne svekke veksten fremover.

– Det er stor usikkerhet om varigheten av utbruddet og flere har derfor innført midlertidig ansettelsesstopp. Få bedrifter planlegger oppsigelser, men en del nevner at det kan bli aktuelt med permitteringer, skriver Norges Bank.

Tror på rentekutt

Resultatene fra denne ekstraordinære ringerunden er ikke inkludert i tallene fra nettverket.

– Tallene understøtter at Norges Bank kommer til å kutte renten neste uke. Om det blir 0,25 prosentpoeng eller 0,50, vil utviklingen i finansmarkedene avgjøre, sier Jullum.

Sjeføkonomen mener spørsmålet nå er hvor langvarige og dype effektene fra koronaviruset vil bli.

– Det kan bli dypere enn vi liker å tro, fordi det virker som det kun er tøffe tiltak som hjelper mot smittespredningen, sier han.

Bygg og anlegg går ned

Forrige gang sentralbanken presenterte resultatene fra nettverket var i desember, og da rapporterte bedriftene om lavere vekst.

Også denne gangen er det spesielt bygg og anlegg som rapporterer om en nedgang i produksjonsveksten. Veksten i bygg og anlegg har de siste årene blitt holdt oppe av boligbygging og offentlige investeringer, men nå faller veksten til det laveste nivået siden 2016.

Samtidig melder bedriftene at de tror aktiviteten vil ta seg opp i løpet av våren.

– Siden i fjor sommer har det blitt ferdigstilt mange samferdselsprosjekter, mens oppstarten av store prosjekter som Rogfast, Ringeriksbanen og Fornebubanen er blitt utsatt, skriver sentralbanken.

Varehandelen meldte om den laveste omsetningen på ti år i fjor høst, men i vinter bidro økt bilsalg til å dempe nedgangen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.