Norges Bank satte opp renten i fjor høst, og varslet flere fremtidige rentehevinger. Det har bidratt til at stadig flere lånekunder nå ønsker å binde renten på sine boliglån.

I en fersk rapport fra Norges Bank kommer det frem at etterspørselen etter fastrentelån fortsatte å øke i fjerde kvartal i fjor.

Det er det fjerde kvartalet på rad at bankene melder om økt interesse for fastrente.

Samtidig venter bankene at enda flere vil be om fastrente på lånet sitt i løpet av de kommende månedene.

I utlånsundersøkelsen til Norges Bank for tredje kvartal i fjor rapporterte bankene om den høyeste økningen i etterspørselen etter fastrentelån på flere år.

Flere vil vurdere å binde renten

Forrige gang interessen rundt fastrentelån økte like mye som nå, var i 2015. Da var det mange som opplevde at boliglånsrenten falt under tre prosent for første gang.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har gjentatte ganger det siste halvåret sagt at renten skal oppover, sakte, men sikkert. Det er et budskap som har gått hjem hos det norske folk.

En undersøkelse som ble gjennomført av Norstat i november i fjor, viste at åtte av ti nordmenn venter at renten på boliglånet skal øke i løpet av 2019.

De som deltok i undersøkelsen ble også spurt om de vil vurdere å binde renten på hele eller deler av boliglånet i løpet av de neste seks månedene. 13 prosent svarte ja på at de vil vurdere å binde renten.

Konkurransen tilspisser seg

Bankene har rapport at både utlånsrentene og finansieringskostnadene økte i fjerde kvartal i fjor. Dette var som ventet, etter at Norges Bank satte opp renten i september i fjor høst.

Samtidig melder bankene om økt konkurranse seg i mellom, og at marginene på lån til husholdninger har falt.

Nedgangen i marginen til bankene henger trolig både sammen med at styringsrenten har gått opp, men også at pengemarkedsrentene har økt.

Bankene har ikke rapportert om et større marginfall på over tre år.

Den totale etterspørselen etter lån var omtrent uforandret i fjerde kvartal, noe som var høyst ventet, ifølge Handelsbankens seniorøkonom Marius Gonsholt Hov:

– Det er en sammenheng mellom forandringer i boligprisene og etterspørsel etter lån, og førstnevnte har stabilisert seg mot slutten av fjoråret, skriver Hov i en kommentar til sine kunder. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Banktopp vurderte å binde renten: – Å herre min fred, så glad jeg ikke gjorde det
De gangene konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN har møtt folk som angrer, er det folk som har bundet renten på feil tidspunkt.
02:03
Publisert: