Mandag morgen la Statistisk sentralbyrå frem en fersk temperaturmåler for norsk industri.

SSBs konjunkturbarometer viser at utviklingen hos norske industribedrifter har falt gjennom hele 2019. I første kvartal i år fortsetter andelen optimistiske industriledere å falle.

Årsaken til den svake utviklingen er at industribedriftene mottar færre ordre både fra det norske og det globale markedet.

Største ordrefall på flere år

SSB melder at ordretilgangen i både hjemme- og eksportmarkedet falt moderat i fjerde kvartal, men dette var fjerde kvartalet på rad med nedgang.

Samlet sett er nedgangen derfor den største på flere år.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener barometeret til SSB støtter opp om andre nyheter og nøkkeltall som viser at veksten i norsk økonomi har bremset opp.

– En viktig grunn er at vi har lagt toppen i investeringsveksten på norsk sokkel bak oss. Det er den som har holdt norsk industri oppe mens global industri har vært nede i en betydelig nedtur, sier sjeføkonomen.

Olje og lavere vekst globalt

Også SSB nevner oljeinvesteringene som en viktig driver:

«Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer kan ha sammenheng med at oljeinvesteringene ventes å flate ut og at det har vært lite tilvekst av nye prosjekter fra denne næringen i høst», skriver SSB.

I tillegg skriver byrået at lavere økonomisk vekst særlig i Europa og Storbritannia, har bidratt til lavere etterspørsel mot norske eksportbedrifter.

Den samlede konjunkturindikatoren for norsk industri har falt i fem kvartaler på rad, og er nå under det historiske gjennomsnittet for første gang siden andre kvartal i 2017.

Industribedriftenes sysselsetting har også falt gjennom fjoråret, og fortsatte å falle i fjerde kvartal. Tidligere har en økende andel industribedrifter meldt om vansker med å få tilgang på arbeidskraft, men andelen som nevner melder om dette er nå på vei ned.

– Dette la Norges Bank vekt på i sin siste rapport i desember, og det viser at vi har hatt et visst press i norsk økonomi, men at dette nå ligger bak oss, sier Haugland. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.