Den knallsterke sysselsettingsveksten fortsatte i andre kvartal, da 11.600 flere nordmenn kom i jobb. Det betyr at hele 52.000 flere er blitt sysselsatt i løpet av det siste året, noe som er den sterkeste jobbveksten siden 2012.

Dette viser tall fra nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå som ble publisert torsdag.

Nå er det en ny bransje som tar over ansettelsestoppen. Olje- og gassvirksomhet leverte en sysselsettingsvekst på seks prosent, og for første gang siden før oljekrisen i 2014 er det oljerelatert virksomhet som opplever den sterkeste veksten.

Informasjon og kommunikasjon opplever også sterk vekst, det samme gjør bygg og anleggsbransjen.

Presset øker

De sterke arbeidstallene fra nasjonalregnskapet står i sterk kontrast til det bildet som arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til SSB tegner. Den har vist at sysselsettingen har falt tilbake de siste to kvartalene, og AKU-tallene for juli viste at arbeidsledigheten økte.

Også statistikken til Nav har vist at fallet i arbeidsledigheten har stoppet opp. Nav kommer med nye tall fredag morgen, og analytikerne i Nordea Markets tror fallet i ledigheten vil fortsette å fallem ed 500 til 100 personer.

Sjefanalytiker Erik Bruce mener sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet var i tråd med Norges Banks forventninger, og at det derfor ikke er noen grunn til å ikke heve renten i september, slik sentralbanken har signalisert.

– En sysselsettingsvekst på 0,4 prosent betyr at presset i arbeidsmarkedet vil øke.

Presset øker

Dersom arbeidsledigheten blir for lav, vil det bli vanskelig for bedriftene å få tak i arbeidskraft. Det gjør at bedriftene vil sette opp lønningene i kampen om arbeiderne.

Det gjør at presset i arbeidsmarkedet øker.

Den delen av arbeidsmarkedet hvor presset er høyest, er i oljerelatert sektor. Spesielt for den gruppen som kalles for IKT- og ingeniørfag er presset økende.

Statistikk fra Nav viser at det i juli var over 3600 ledige stillinger i denne kategorien, over 200 flere enn det var arbeidsledige i samme kategori. Så lenge Nav har ført statistikk over dette, har aldri gapet mellom arbeidsledige og ledige stillinger vært så stort.

Nav presenterer tallene for august kl. 10 i dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.