Mandag morgen ble det klart hvor stor lønnsveksten var i 2019, noe som vil sette tonen for lønnsoppgjøret som starter i mars.

Tallene viser at lønnsveksten for industrien samlet var på 3,1 prosent.

– Reallønnsveksten var på 1,5 prosent, noe som er det høyeste nivået siden 2013, sier Geir Axelsen, som er leder for Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Fjorårets lønnsvekst og anslaget for årets prisvekst er to viktigste tallene partene tar med seg inn i lønnsforhandlingene.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at risikoen for streik øker betydelig. I et hovedoppgjør blir det forhandlet om både lønn og andre rettigheter.

Lønnsfest i staten

I fjor var det statsansatte som ble lønnsvinnere- med god margin – etter en lønnsvekst på hele 3,8 prosent. TBU skriver at vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng for statsansatte.

På annenplass følger kommuneansatte med en lønnsvekst på 3,5 prosent, mens helseforetak og finanstjenester kommer på delt tredjeplass med en lønnsvekst på 3,4 prosent.

Dette betyr at offentlig sektor tapetserer pallen over de med høyest lønnsvekst.

Helseforetak ble lønnsvinnere i 2018.

Virke-bedrifter og industrifunksjonærer ble lønnstapere med en lønnsvekst på 3,0 prosent.

Industrifunksjonærer fremdeles på topp

Slik var lønnen til utvalgte grupper i 2019:

  • Industrifunksjonærer: 784.600 kroner (3,0 prosent)
  • Finanstjenester: 689.100 kroner (3,4 prosent)
  • Helseforetakene: 615.300 kroner (3,4 prosent)
  • Statsansatte: 612.200 kroner (3,8 prosent)
  • Kommuneansatte: 534.600 kroner (3,5 prosent)
  • Byggevirksomhet: 527.600 kroner (2,8 prosent)
  • Industriarbeidere: 496.400 kroner (3,1 prosent)

Spår lav prisvekst

TBU anslår en prisvekst på 1,5 prosent i 2020.

– Dette anslaget er usikkert, knyttet særlig til utvikling rundt valutakurser og utvikling i energiprisene, sier Axelsen.

Dette anslaget er langt lavere enn anslag fra de fleste andre økonomer. Norges Bank spår en prisvekst på 2,2 prosent i år.

Blant økonomene er det bred enighet om at lønnsveksten vil holde seg høy i årene fremover. Norges Bank spår en lønnsvekst på 3,4 prosent i år, og 3,2 prosent i de to neste årene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.