Fredag forrige uke skjedde det noe merkelig. De svært viktige jobbtallene «non farm payrolls» skuffet stort, og viste at amerikansk økonomi ikke lenger makter å skape like mange jobber som før. «Non farm payrolls» er en månedlig statistikk som viser hvor mange som er sysselsatt i USA innen produksjonsindustrien, bygg- og anleggssektoren samt handelssektoren. Som navnet tilsier holdes jobber i landbruket utenom, det samme gjelder jobber i private husholdninger og ideelle organisasjoner.

Samtidig steg børsene i USA, og Wall Street fikk sin beste uke på syv måneder.

Logikken? Svake økonomiske nøkkeltall øker sjansen for rentekutt fra sentralbanken, og aksjemarkedet liker lave renter.

– I en periode hvor resesjonsfaren i amerikansk økonomi øker, er det fascinerende å se hvordan investorenes risikovilje styrkes mer av utsikter til rentekutt, enn den svekkes av svakhetsregn i økonomien, sier Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank.

Svakhet i amerikansk industri

Verdensøkonomien er i ferd med å bremse opp, slår Lie fast. Han peker på at usikkerheten tidligere først og fremst var knyttet til Kina og Europa, men at glansbildet av amerikansk økonomi nå er i ferd med å slå sprekker.

– Spesielt etter den svakeste PMI-avlesningen fra industrien siden finanskrisen og den svært skuffende arbeidsmarkedsrapporten, sier Lie.

En PMI-indeks lages på bakgrunn av spørreundersøkelser blant innkjøpssjefer i næringslivet, og er ansett som en indikator som tidlig kan fange opp svingninger i økonomien.

PMI-indekser har falt over hele verden det siste året, først i Europa og Kina, men nå også i USA. JP Morgans globale PMI-indeks falt i mai til det svakeste nivået siden 2012, og til et nivå som indikerer svært svak vekst.

Rentemarkedet varsler nedtur

Forventningen om en snarlig løsning på handelskrigen drev aksjemarkedet oppover tidligere i år, men etter at Trump gikk knallhardt ut mot Kina på Twitter tidligere i mai, er det færre som venter en snarlig løsning.

– Likevel har reaksjonen i finansmarkedene vært merkelig, sier Lie.

Den brede amerikanske børsindeksen S&P 500 er opp nær 15 prosent i år, og ligger like under rekordnivået fra tidligere i mai. I rentemarkedet er stemningen en annen.

– Rentedifferansen mellom amerikansk stat med ti år og tre måneders løpetid er på sitt mest negative siden 2007 og inverteringen har vart i mer enn ti dager, noe som historisk har vært sett på som et tydeligere resesjonsvarsel enn om inverteringen bare varer noen dager, sier Lie.

Muligheter for rally

Lie mener utsiktene for aksjemarkedet er mer usikre enn på lenge, men at det også er muligheter.

– Utviklingen de siste månedene legger ikke bare grunnlaget for potensielt større kursfall, men også for et mulig himmelsk rally – med Trump som avgjørende joker, sier sjefstrategen.

Utviklingen de siste månedene legger ikke bare grunnlaget for potensielt større kursfall, men også for et mulig himmelsk rally – med Trump som avgjørende joker
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank

Han ser tre faktorer som kan gi rally:

  • Mange investorer er svært forsiktige, og pessimismen blant amerikanske privatinvestorer er på sitt høyeste siden desember.
  • Det er høy korrelasjon mellom global PMI og global inntjeningsvekst. Trenden er negativ for begge, men det er også tegn til stabilisering.
  • Økonomiske svakhetstegn og dempet inflasjon gjør at flere land har kuttet renten. Den pengepolitiske impulsen har ikke vært større siden andre kvartal 2017.

Mulighet for børsfall

Lie mener det vil være avgjørende om president Donald Trump først og fremst vil kjempe for amerikanske jobber, eller være tilhenger av tariffer.

– Sistnevnte kan gi global resesjon og store kursfall i aksjer, sier Lie. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Opptrapping av handelskrigen med ytterligere 300 milliarder i straffetoll mot kinesisk eksport, samt at teknologikonflikten øker i omfang, øker risikoen betydelig for en global resesjon.
  • Rentekutt i USA kan gi grobunn for at sentralbankene er pengepolitisk impotente. Den amerikanske sentralbanken signaliserer nå vilje til å kutte renten selv om arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 60-tallet og forbrukertilliten er høy.
  • Offentlige granskninger og innstramninger av skatteplikten kan føre til at teknologiaksjer går mot trangere tider inntjeningsmessig.