Norske husholdninger økte gjelden med 6,3 prosent de siste 12 månedene frem til oktober i år, viser kredittindikatoren K2 som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem torsdag.

Det er en nedgang i gjeldsveksten, fra 6,4 prosent fra måneden før.

Gjelden holder seg fremdeles høy og norske husholdninger har nå 3238 milliarder kroner i gjeld.

Boligprisfall bremser gjeldsveksten

– Vi ser at gjeldsveksten i husholdningene trender nedover og det er en utvikling vi tror fortsetter. Vi nådde en topp på 6,6 prosent i sommer og er nå nede i 6,3 prosent, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Han sier at det interessante med denne månedenes kredittindikator er at det er en bedre utvikling innen gjelden til foretakene, og det har holdt den samlede gjeldsveksten oppe.

– Foretaksinvesteringene i Norge er ytterligere opp. Det er et område hvor utviklingen har vært svak i mange år, men vi har i det siste begynt å se at investeringene har begynt å trekke litt mer oppover. Det er en positivt utvikling, sier Gonsholt Hov.

Han ser samtidig at den innstramningen i boliglånsforskriften som Finanstilsynet gjorde ved årsskiftet fungerer bra.

– Kredittallene er direkte relatert til prisveksten i boligmarkedet og når den nå har snudd nedover er det klart at du etter hvert får inn tall som viser at gjeldsveksten hos husholdningene kommer ned, sier han.

Ikke som forventet

Kredittindikatoren K2 er et mål på utviklingen i all innenlandsk gjeld for husholdninger, ikke-finansielle foretak og i kommuneforvaltningen.

Tolvmånedersveksten i publikums, det vil si både ikke-finansielle foretak og husholdninger, samlede innenlandske bruttogjeld var på 5,7 prosent, ned fra 5,8 prosent i måneden før.

På forhånd var det ventet en gjeldsvekst på 5,6 prosent, ifølge medianen av estimater innhentet av Bloomberg News.

Denne gjelden er nå på 5409 milliarder kroner.

Bankene låner ut mer

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av oktober. I oktober beløp dette seg til 4330 milliarder kroner.

«Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent frem til utgangen av oktober, opp fra 5,5 prosent måneden før», skriver SSB. (Vilkår)

Dette trikset kan spare deg for tusenlapper
Med en plug-in i nettleseren kan du få nettleverandører til å tro at du befinner deg i et annet land. Hvor du befinner deg påvirker prisen.
01:38
Publisert: