For tre måneder siden jekket IMF opp de globale vekstprognosene for 2018 og 2019 til 3,9 prosent årlig, målt i bruttonasjonalproduktet (bnp) – en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden i fjor høst.

IMF holder fast ved denne prognosen i oppdateringen av rapporten World Economic Outlook, som ble offentliggjort tirsdag.

Dette er det største og bredeste globale oppsvinget siden 2010/11, og det var også første gang på syv-åtte år at IMF-økonomene oppjusterte vekstprognosene tidligere i år.

IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld skriver i en uttalelse til tirsdagens prognoserapport at Japan, Kina, USA og eurosonen er de store vekstlokomotivene.

– Vi ser et akselererende oppsving som løfter disse områdene, i tillegg til flere andre fremvoksende økonomier, påpeker han.

Utfordringer i vente

Veksten i eurosonen oppjusteres nå til 2,4 prosent i år, i Kina anslås det en økonomisk vekst på 6,6 prosent, mens veksten i USA oppjusteres til 2,9 prosent i år, ifølge IMFs anslag.

Obstfeld bemerker at USAs vekst får seg et kraftig løft delvis som følge av at skattereformen som ble vedtatt før nyttår vil stimulere den økonomiske aktiviteten, i alle fall på kort sikt.

Men de positive effektene av skattekuttene i USA er beheftet med stor usikkerhet, og på sikt kan de virke negativt på den økonomiske veksten på grunn av budsjettunderskudd og økt gjeldsbyrde i USA, påpeker IMF.

IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld ser flere mulige farer i verdensøkonomien fremover.
IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld ser flere mulige farer i verdensøkonomien fremover. (Foto: Marana Bazo/Reuters)

Til tross for gode vekstnyheter på kort sikt, er prognosene lenger frem mer tankevekkende, skriver IMFs sjeføkonom, og advarer mot at flere industrialiserte økonomier har en rekke utfordringer i vente: En aldrende befolkning, fallende sysselsetting og lav produktivitetsvekst. Maurice Obstfeld peker også på at mange råvareeksporterende land vil se seg nødt til å diversifisere økonomien sin for å oppnå et fremtidig vekstløft og bli mer motstandsdyktige.

Risikofaktorer

Ser man forbi de neste kvartalene, er det også en rekke risikofaktorer som kan føre til at utviklingen blir svakere enn ventet, ifølge Obstfeld.

Han peker blant annet på at de globale gjeldsnivåene, både privat og offentlig, er veldig høye, og at dette kan skape tilbakebetalingsproblemer. Ikke-økonomiske faktorer, som geopolitiske spenninger kan heller ikke undervurderes. Dessuten skaper den nylige eskalerte handelskonflikten mellom USA og Kina en økende risiko, slår Obstfeld fast. I sin innledning skriver han at handelskonflikten presenterer et «rystende bilde».

– Hos IMF har vi en stund sagt at det nylige sykliske oppsvinget gir beslutningstagerne en ideell mulighet til å skape sterk langsiktig vekst, bli mer motstandsdyktige og mer inkluderende. Disse gode tidene vil ikke vare lenge, men rett politikk kan forlenge oppsvinget. Land trenger å bygge finansielle buffere, vedta strukturelle reformer og styre pengepolitikken med varsom hånd i et miljø som allerede er komplekst og utfordrende, skriver IMFs sjeføkonom.

I stedet er han nå redd for at handelsrestriksjoner og hevnaksjoner kan true med å ødelegge den globale veksten, skriver han videre.

«Distraherende handelskrig»

– At noen av de største økonomiene flørter med handelskrig i en tid med omfattende økonomisk ekspansjon kan virke paradoksalt – spesielt når ekspansjonen er så avhengig av investeringer og handel, bemerker IMFs sjeføkonom.

Obstfeld understreker at den rivende teknologiske utviklingen gjør at regjeringer er nødt til å henge med på det som skjer, og ikke minst skape større økonomiske muligheter ved å investere i mennesker og innovasjon.

– Å krangle om handel blir da distraherende fra en slik vital agenda og fremmer ikke akkurat fremtidig vekst, påpeker Maurice Obstfeld.(Vilkår)

Her styrer han videospillet med hjernen
01:10
Publisert: