Fra pakkeriet på Byrknesøy i Sogn og Fjordane eksporterer laksegründer Ola Braanaas og selskapet Firda Seafood 26.000 tonn laks ut i verden til 1,6 milliarder kroner.

Slaktevolumet er bra om dagen, mens prisene har vært litt ned, ifølge Braanaas. Han har også fått god hjelp av kronen som har svekket seg markant de siste par månedene. En euro koster nå 9,64 kroner.

– Alle som driver med eksport gleder seg over svakere krone, sier Braanaas.

Selv om Firda Seafood selger mesteparten av fisken sin i dollar, er det ingen grunn til å fortvile for selskapet. Også der har kronen tapt bra med terreng.

– Svak krone er uansett bra med tanke på salg eksternt i verden. Vi liker det, sier han.

– Dette lover ikke bra for kronen

Neste år kan bli et knallår for eksporten for norske oppdrettere, om den amerikanske storbanken Morgan Stanley får rett i sine spådommer.

Gjør den det vil en euro koste ti kroner fra og med april og ut hele sommeren.

– Vi tror ikke markedet har forstått den endringen som har skjedd i kronen de siste kvartalene, skriver analytikerne i Morgan Stanley i en fersk rapport.

Banken mener økonomiske nøkkeltall fra Norge har kommet inn svakere enn ventet i det siste. Den tror også de fallende boligprisene vil ramme kronen videre. I tillegg får kronen overhodet ingen drahjelp fra oljeprisen.

– Dette lover ikke bra for kronen som er en av våre «kanarivalutaer», skriver banken.

Begrepet kanari kommer fra gamle kullarbeidere som slapp en kanarifugl inn i gruven. Døde den, visste man at det var giftig gass der og man gikk ikke inn.

– Kronen henger ikke lenger sammen med oljeprisen fordi Norge ikke selger like mye olje til verden lenger. Mesteparten av Norges overskudd kommer fra inntekter fra investeringer i utlandet. Boligprisveksten har sakket ned, og det kan tynge konsumet betydelig på mellomlang sikt hvis boligprisfallet fortsetter, skriver banken.

Helt uenig

Valutaanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets er uenig i Morgan Stanleys tolkning av norske nøkkeltall. Den amerikanske banken peker på siste inflasjonstall som skuffende til tross for at de viste en vekst i konsumprisene på 1,1 prosent, mot forventet 1,0 prosent.

Ole Håkon Eek-Nielsen.
Ole Håkon Eek-Nielsen. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Eek-Nielsen er uenig og trekker også frem ledighetstallene, både arbeidskraftundersøkelsen (aku) fra SSB og den registrerte ledigheten fra Nav. Begge disse tallene kom inn bedre enn ventet, og arbeidsledigheten blir stadig lavere.

Han mener derimot at de utenlandske bankenes frykt for det norske boligmarkedet ikke er uberettiget, men er ikke like bekymret selv.

– Det er grunn til bekymring, men så er spørsmålet om du skal forvente at det går galt eller om du skal ha det som en mulighet. Vi tror andre deler av økonomien vil bidra positivt nok til at den tåler en noe negativ utvikling i boliginvesteringene, sier Eek-Nielsen.

I Oslo falt boligprisene 1,8 prosent i oktober. Det markerte den sjette måneden med boligprisfall i hovedstaden og boligprisene er nå 10,1 prosent lavere enn de var i april.

Tror på nær ti prosent billigere krone

Kronen svekket seg plutselig voldsomt tirsdag denne uken og ble handlet for 9,79 mot euro før den kort tid etter styrket seg kraftig. Ifølge Eek-Nielsen er det et typisk trekk for at toppen er nådd.

– Det er ofte sånn en kraftig opptur ender. Man skal liksom ta ut de siste stoppene og de siste tullingene skal komme seg ut. Det ser veldig sånn ut for meg, sier han.

Eek-Nielsen og Nordea Markets tror en euro vil koste 9,10 kroner om tre måneder. Dermed tror Nordea Markets på en krone som er nesten ti prosent billigere enn det Morgan Stanley ser for seg.

Den eneste risikoen Morgan Stanley ser for seg som kan stoppe euro sin oppgang mot kronen er en mulig «sell-off» av euro fordi den europeiske sentralbanken (ECB) blir sett på som mer «duete» enn man har antatt.

Når en sentralbank er «duete» betyr det at den vil holde renten lav som følge av lavt inflasjonstrykk.(Vilkår)