Antallet registrerte helt ledige økte med 200 fra august til september, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, gikk ned med 100 personer.

– I september var det en liten økning i antallet registrerte helt ledige, mens antallet som deltar på arbeidsrettet tiltak gikk litt ned. Som andel av arbeidsstyrken har antallet helt ledige holdt seg uendret de siste tre månedene. Dette tyder på at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken lå på 2,4 prosent ved utgangen av september. Kun i mai og juni var andelen lavere i år, med 2,3 prosent.

«Økningen etter juni kan blant annet ses i sammenheng med innføring av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos Nav, samt regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger», heter det i meldingen fra Nav.

Ventet fall

DNB Markets nevnte på forhånd at ledigheten som regel faller etter sommermånedene, og Nordea Markets antok et fall over Norges Banks antatte nedgang i ledighet på 500 personer, ifølge TDN Direkt.

«Vi venter et fall på cirka 1000 personer, dvs. en sterkere utvikling enn det Norges Bank legger til grunn. Vi har nemlig vanskelig for å tro at arbeidskraftreserven er så stor at den sysselsettingsveksten vi nå har (pluss 40.000 personer i årlig rate) ikke skal gi et videre fall i ledigheten», skrev Nordea før tallene ble lagt frem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.