Det ble 1.400 færre arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.200 personer.

Antall arbeidsledige faller dermed for niende måned på rad.

Arbeidsledighetsraten, som ikke er justert for sesongvariasjoner, er nå på 2,7 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra juni.

På forhånd ventet åtte av ni analytikere en arbeidsledighet på 2,7 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News. Den siste av de ni analytikerne ventet en ledighet på 2,8 prosent.

Forventer lavere ledighet

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9.500, når man tar hensyn til sesongvariasjoner. Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding. 

  • I august var det registrert 73 900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 10 800 sammenlignet med august i fjor.
  • Til sammen var 89 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav. Det er 9 300 færre enn for ett år siden. 

53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Bare én gruppe som har økt arbeidsledighet

Den største nedgangen i ledigheten finner vi innen industriarbeid, der det sammenlignet med august i fjor er 22 prosent færre helt ledige. Bygg- og anleggsarbeid og ingeniør- og ikt-fag falt begge med 21 prosent fra august i fjor.

Sammenligner man med august i fjor er ledigheten lavere for alle yrkesgruppene, bortsett fra undervisning.

Tror flere vil melde seg på arbeidsmarkedet

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken ser det er en klar tendens i retning av en stadig lavere arbeidsledighet og at utviklingen stemmer godt overens med det man ser i norsk økonomi. 

– Sysselsettingen har begynt å vokse mer. Vi har lagt bak oss to og et halvt år hvor veksten i bnp og sysselsettingen har vært svak. Veksten i økonomien har styrket seg og det gjør at ledigheten faller, sier Hov. (Vilkår)