Ferske tall fra Nav viser at det ved utgangen av oktober er registrert 121 200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for sesongvariasjoner er dette 9500 færre en ved utgangen av september.

– Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter i oktober. Tallet på arbeidssøkere har gått ned i sju måneder på rad, og det er nå nesten 70.000 færre arbeidssøkere enn det var i mars. Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft, og mange utlyste stillinger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Arbeidsledigheten falt ned til 2,2 prosent i oktober, hvor 63.000 personer var registrert som helt arbeidsledige.

Færre permitterte

De ferske tallene for oktober viser samtidig at brutto arbeidsledige, altså de som er helt arbeidsledige og de som er søkende på tiltak, var på 79.800 personer. De utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

41.400 personer var registrert som delvis arbeidsledige, samtidig som de permitterte nå utgjør til sammen 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av måneden registrerte 11.800 personer seg som arbeidssøkende hos Nav. Personer som har mistet jobben eller kommer til å miste jobben utgjør den største andelen på 28 prosent. 13 prosent har oppgitt permittering som årsak.

Nedgang innen reiseliv

Ifølge Nav gikk tallet for arbeidssøkende ned i alle yrkesgrupper, men nedgangen er størst for de innen reiseliv og transport, samt serviceyrker.

Nedgangen er størst i Oslo med åtte prosent, etterfulgt av Viken og Trøndelag med syv prosent. Innenfor yrkesgruppene er antallet helt ledige størst innen reiseliv og transport, hvor ledigheten utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Den største nedgangen i arbeidssøkende kom i aldersgruppen 40 til 49 år og 50 til 59 år. I løpet av oktober var det registrert 41.700 ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det var flest utlysninger innen helse og omsorg.

På forhånd ventet sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets at arbeidsledigheten ville falle ned til 2,3 prosent i oktober, og at den sesongjusterte ledigheten ville falle ned til 2,5 prosent.

Slik vi bedømmer situasjonen, er arbeidsledigheten allerede nå rundt nye normale nivåer. Gitt utsiktene for at arbeidsledigheten vil fortsette falle videre i tiden fremover – jamfør de fortsatt sterke etterspørselssignalene fra bedriftene, vil arbeidsmarkedet kunne stramme seg mer til i 2022. Dette er hovedpremisset for at vi ser for oss at renten vil bli satt nokså raskt opp igjen til førkrisenivåer, skrev han i morgenrapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.