Det ble 1200 færre ledige i januar, viser sesongjusterte tall fra Nav fredag. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1100 personer.

– Ledigheten falt i januar. Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til Nav var på sitt laveste nivå siden desember 2014. Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra Nav fredag.

– Arbeidsledighetstallene var bedre enn ventet, med en ganske stor nedgang i antall ledige, skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets fredag.

Hun peker på at de siste månedenes nedgang i både registrert ledighet og i arbeidskraftundersøkelsen aku fra SSB peker i retning av at mesteparten av oppgangen ledigheten er bak oss.

– Norges Bank venter en liten oppgang i den sesongjusterte ledigheten i første kvartal og dagens tall er litt mer positive. Det burde bety lite for rentebeslutningen i mars, der vi uansett tror på uendret styringsrente, skriver Fjære.

Nedgang i vest

Finnmark hadde størst oppgang i ledigheten i januar, justert for normale sesongvariasjoner. Sogn og Fjordane og Hordaland hadde størst nedgang. Også i Rogaland, som er fylket med størst oppgang i ledigheten de siste årene, har ledigheten falt de siste månedene, ifølge Nav-statistikken. 

Ledigheten gikk ned eller holdt seg stabil innen alle yrkesgrupper i januar. Ledigheten falt mest innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter. 

«Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene», skriver Nav i meldingen.

Oppgang i ledighetsraten

De faktiske tallene for registrerte arbeidsledige, som ikke er justert for sesongvariasjoner, viser at det ved utgangen av januar var 88 200 helt arbeidsledige hos Nav. 

Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I desember var ledighetsraten på 2,8 prosent. 

Det pleier å være en slik sesongmessig oppgang i ledigheten i januar og justert for slike sesongmessige variasjoner var det altså enn nedgang i løpet av måneden. 

Bruttoledigheten, som inkluderer alle som enten er helt ledige eller deltar på tiltak, var på 108.500 personer ved utgangen av måneden. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

To ting vil gjøre denne suven populær i Norge
Andre generasjon Mini Countryman har vokst, samtidig som den har en løsning som kan gjøre den til en bestselger på det norske markedet. Se video fra vår prøvekjøring av nykommeren.
02:06
Publisert: