Ferske tall fra Nav viser at ledigheten faller i Norge, for femte måned på rad.

Men, det er kanskje større grunn enn noen gang til å ta tallene med en klype salt, skal man tro ekspertene.

Tilsynelatende bedre

Den registrerte ledigheten i Norge var på 2,8 prosent i april, ned fra 2,9 prosent i mars og ned fra 3,1 prosent i samme periode i fjor, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav) fredag.

På forhånd var det ventet en arbeidsledighet på 2,8 prosent i april, ifølge TDN Finans.

I april ble det 400 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 700 personer.

– De siste fem månedene har vi sett en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover. Samtidig ser vi at det er en økning i personer som går lenge ledig, og da særlig i fylker og yrker som har vært hardest rammet av nedbemanningen i oljesektoren, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

- Yrkesdeltagelsen faller

Allerede i forkant advarte ekspertene om å ta tallene for god fisk. Påskeeffekten, der påsken var i april i år mot mars i fjor, spiller også inn. 

Makroøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets mener statistikken er «ganske ufullstendig», ettersom den ikke gir løpende informasjon om arbeidsstyrken og sysselsettingen i sesongjusterte termer.

 Men i likhet med SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU-tallene) registrerer han at den sesongjusterte ledigheten trekker nedover, også når vi inkluderer de personene som er på arbeidsmarkedstiltak. Det er likevel noe som skurrer, mener han.

– Da er vel alt bra? Nei, for supplerer vi med øvrig statistikk er det vanskelig å hevde at ledigheten faller fordi sysselsettingen nå stiger raskere enn befolkningen i arbeidsfør alder. Igjen blir konklusjonen at ledigheten går ned fordi yrkesdeltagelsen faller, skriver Grangård i en oppdatering fredag. 

Utviklingen i registrert ledighet, før dagens tall.
Utviklingen i registrert ledighet, før dagens tall. (Foto: Grafikk: DNB Markets)

Handelsbanken ventet ledighetsraten ville være 2,8 prosent, både med og uten sesongjustering, i april.

- Svakt kronepositivt

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at man også må se på påskeeffekten.

"Mars- og apriltallene kan være påvirket av påskens plassering, og det er fornuftig å se disse to månedene i sammenheng", skriver han i meglerhuset morgenrapport.

I en kort kommentar til dagens tall ser DNB-økonomen lite dramatikk.

"Neppe grunnlag for endringer i Norges Banks vurderinger, men svakt kronepositivt", konkluderer Aaamdal i en oppdatering fredag.

Verst i Rogaland

Ifølge Nav er det Sogn og Fjordane og Aust-Agder fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, begge med en nedgang på 16 prosent av arbeidsstyrken. Kun Finnmark og Vestfold har flere helt ledige enn for ett år siden, med en økning på henholdsvis 6 og 5 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,2 prosent av arbeidsstyrken og i Finnmark med 3,5 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent.

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen de fleste yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen bygge- og anleggsarbeid med en nedgang på 15 prosent eller 1800 personer fra april i fjor, ifølge Nav. Det er 1300 færre ledige innen industriarbeid og 900 færre innen butikk- og salgsarbeid. 

"Kun innen yrkesgruppen ledere har det blitt noen flere ledige det siste året, med en økning på 100 personer", heter det.

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Erna Solberg: – Helseteknologien vil gi mer skreddersøm
07:04
Publisert: